utorok 24. júna 2008

Vybraté posolstvá

Som Svetlo

Bangladéš, 20.september 1986

Pokoj s tebou!

Smiem byť s Tebou?

Áno, si so Mňou, som Svetlo.

Smiem byť u Teba?

Si u Mňa, si vo Mne, som Svetlo.

Môžeš ma vziať pod Svoju ochranu?

Si v Mojej ochrane.

Smiem sa o Teba oprieť?

Môžeš sa o Mňa oprieť.

Potrebujem Tvoju silu, aby som upevnila svoju vieru.

Dávam ti Svoju Silu.

Potrebujem Tvoju lásku.

Si Mňou milovaná.

Som Svetlo, a svietim, aby všetci videli. Neboj sa. Moja Cesta je priama, Moja Cesta ťa dovedie ku Mne. Stretnem ťa a ty Ma spoznáš, lebo vyžarujem Pokoj a Lásku

Poď ku Mne. Vidíš Ma? Počuješ Ma? Nemaj strach, nezostávaj tak vo tme. Pozeraj, tvoje nohy sú uzdravené.1 Môžeš zasa chodiť. Hľaď, môžeš zasa vidieť. Uzdravil som ťa od tvojej hanby, úplne som ťa očistil od hriechu. Používaj nohy, aby si prišla ku Mne, oči, aby si Ma videla, viery, aby si sa stretla so Mňou. Som tvoj Vykúpiteľ. Som tvoj Pokoj. Ja, Ježiš, vás všetkých milujem.


1 symbolicky povedané


Ja som Cesta

28.september 1986

Dnes mi Ježiš veľmi jasne ukázal, ako vyzerám: 1 bola som ako stratená, uprostred bažín, osamelá a zmäteného ducha. Medzi vyschnutými stromami som spoznala Ježiša, ktorý ma hľadal.

Tu som - to som Ja, Ježiš. Zase som ťa našiel. Poď, dovoľ, nech ti ukážu cestu späť. Dobre počúvaj. Ja, Ježiš, som Cesta.

Vždy, keď sa budeš cítiť stratená, zavolaj Ma. Prídem k tebe a ukážem ti cestu. Ja som Cesta.


1 vnútorné, duchovné videnie


Ja Boh existujem

30.september 1986

Pokoj buď s tebou, Moja dcéra.

Ježišu, prosím, daj mi svetlo, nech Ťa môžem cítiť a tak môžem písať.

Vassula, modlitba nemá zmysel, ak nie sú slová úprimné.

Vyslala som k Ježišovi túto prosbu bez lásky, bez správneho uváženia a bez prejavu skutočného citu. Opakovala som prosbu, ale tentokrát som premyslela každé slovo a pozdvihla k Nemu svoju dušu.

Hovor so Mňou tak, ako si to práve urobila. Ja, tvoj Boh, cítim všetko. Chcem z tvojho volania cítiť lásku, vychádzajúcu z hĺbky tvojej duše, ktorá po Mne túži, ktorá Ma miluje a to, keď si dobre premyslíš každé slovo, ktoré hovoríš. Ja, Boh, som a cítim všetko!

Každá modlitba, ktorú len odriekavajú ústa, je rovnako prázdna a zbytočná ako výkrik, ktorý zanikne v hrobe. Uvedom si: Som a cítim. Prajem si, aby sa všetky Moje deti snažili robiť Mi radosť!Ja nie som nedosiahnuteľný


5.október 1986


Práve čítam knihu, kde ľudia ako ja rozprávajú o svojích skúsenostiach s Bohom. Väčšina z nich hovorí, že nadobudli odvahu vplyvom tzv. 'expertov', ktorí im chceli dokázať ich omyl tvrdením, že také skúsenosti môžu mať len duše Bohom zvlášť omilostené.

Celá kniha hovorí zreteľne, že musíme byť svätí, aby sme dospeli k Bohu. Ja, ktorá nie som svätá, zďaleka nie - ja, ktorej duša nie je tak ušľachtilá a vznešená, preto preruším tieto stretnutia s Bohom a nebudem už písať. Nechám toho a silu, ktorá po mesiace viedla moju ruku, použijem len ešte k napísaniu posledného posolstva.

Vassula, neopúšťaj Ma! Milovaná, volaj Ma a uč sa so Mňou. Vzpomeň si: som vždy s tebou, Ja, tvoj Boh, žijem v tebe. Ver Mi, som Všemohúci, Večný Boh.

Nie, to není možné! To nemôže byť Boh. Tí, ktorí to poznajú, mi dokážu, že to není Boh. Len sväté, čisté duše, ktoré sú hodné Boha, môžu obdržať tieto prejavy milosti.

Vassula, ja predsa nie som nedosiahnuteľný! Nikoho neodmietam. Káram všetkých, ktorí maria Moju snahu pritiahnuť k Sebe všetky Svoje deti . Kto tvrdí, že len čistí a dobrí môžu ku Mne prísť alebo byť Mňou prijatí, ten škodí Mojej Cirkvy. Podporím každého, kto Ma stretol, ale druhí ho odradili. Ja, ktorý som Nekonečná Sila, mu prepožičiam Svoju Silu. Prečo, prečo vlastne mám ľudí, ktorí si hovoria experti, aby rozhodovali o tom, či to som alebo nie som, aby Mi zakazovali každú iniciatívu a nechávali Moje deti sklamané, bez útechy a podpory; ľudia, ktorí nepočítajú s Mojou Milosťou a berú Mi Moje deti? Prečo sú všetky Moje požehnania odmietané? Som Nekonečné Bohatstvo.

Moja dcéra, keď si Ma konečne našla, bol som plný radosti. Veľmi som dbal na to, aby som ťa nepostrašil. Ukázal som sa plný nehy ako matka voči svôjmu dieťaťu. Nechal som ťa prísť k Sebe. Bol som plný radosti, že som ťa zavolal a že som sa s tebou stretol a o všetko, čo mám, sa s tebou podelil Moja milovaná. A teraz prídeš a hovoríš Mi, že Ma chceš opustiť, pretože Mňa, Boha, nie je možné dosiahnúť. Povedali ti, že Ma môžu dosiahnúť len sväté, dobré duše a že k tomu nemáš potrebné vlastnosti! Neodmietam žiadnu dušu. Ponúkam Svoje Milosti i tým najhorším medzi vami. Poteš Ma predsa a poď ku Mne touto cestou. Žehnám ti, Moja dcéra, vediem ťa, živíš sa Mňou . Vassula, čítaj dnes Petra, 1 čítaj pozorne, Ja ti to potom vysvetlím; čítaj prvú kapitolu. Čítaj s vierou! Peter učí viere .

Ježiš mi dal najavo, že vierou môžeme prenášať hory. Musíme slepo veriť.


1 1.list sv. Petra z Bibli

Žiadne komentáre: