nedeľa 4. januára 2009

Vybraté posolstvá

Moja Krv tiekla pre teba
Zdieľaj Môj kalich


7. apríla 1988
Ježišu?

Ja Som.

Príjmi Môj Pokoj, Vassula. Uvedom si predsa, že som ťa neviedol celú tú dlhú cestu až sem, vzdelával ťa, aby som ťa teraz opustil. Milujem vás všetkých. Som to Ja, Pán, ktorý hľadá duše, aby ich liečil a chránil. Ó duša, áno, Ja som to, tvoj Spasiteľ, ktorý prišiel k tebe, aby ťa uzdravil. (Výkrik ku každému, kto teraz číta Jeho posolstvo.) Áno, Ja, Pán, klopem na tvoje dvere. Ó milovaná duša! Pritiahol som ťa k Sebe - živím ťa. (Živiť znamená čítať a chápať - duchovná potrava.) Poď.

Priblíž sa ku Mne. Skrášlim ťa a očistím. Zahojím všetky tvoje rany. Obnovím ťa, Moje dieťa, urobím ťa celistvým. Ja som to, kto k tebe prišiel. Hľadal som ťa, duša. Poď, chcem ťa potešiť, poď a spočiň vo Mne, duša, poď ku Mne a jedz Ma, poď a pi Ma. Počuj volanie svojho Vykupiteľa a tvoja duša bude žiť. Milujem ťa, drahá duša Moja Krv tiekla prúdom, pre teba - na tvoju záchranu.

Duša? Poď a zdieľaj Moje rúcho, chránim ťa, poskytnem ti útočište. Som Ježiš a Ježiš znamená Záchranca

(Toto posolstvo je určené výslovne každému, kto ho číta. Nie je to náhoda, že vy - milí čitatelia - čítate toto Posolstvo Pokoja a Lásky. Sám Ježiš si vás vyhliadol, prišiel k vám a postaral sa, aby sa vám dostalo do rúk.)

Rozširuj Moje Kráľovstvo predávaním Môjho Posolstva ďalej, tak ako to robíš Som to Ja, kto bude hlásať Moje Diela, aby rástlo Moje Kráľovstvo. Všimni si: vždy dosiahnem Svojích cieľov Usmej sa na svojho Vykupiteľa. Chváľ Ma.

Chválim a velebím Ťa, Ježišu Kriste, velebím Ťa.

Žehnám ti. Spoj sa dnes večer so Mňou. Bol som opustený Svojími učeníkmi a jedným z nich zradený. Zdieľaj Moju úzkosť a trýznenie v Getsemane - neopúšťaj Ma

Neopustím, Pane.

Nech som stále v tvojej mysli, v tvojích myšlienkach a citoch. Teš Ma tak. Ukáž Mi, že Ma nikdy neopustíš, Vassula. Zdieľaj Moju smrteľnú úzkosť, deľ sa o Môj Kalich. Buď so Mňou až do konca, prežívaj Moje Utrpenie. Oslavuj Ma! Zostaň Mi blízko

Áno, Ježišu, to chcem. (Ježiš mi dal pocítiť, ako by znovu prežíval všetko Svoje trýznenie.)

Ó Vassula! Poď do Môjho Svätého Srdca, poď do jeho hĺbok - v nich nájdeš Pokoj. Ja, Pán, tam mám pre teba voľné miesto, patríš ku Mne a Ja k tebe. Láska ťa povedie

Pane, darovala som Ti svoje srdce. Môžeš so mňou robiť, čo sa Ti páči.

Dôveruj Mi teda, vezmi Moju Ruku, neopustím ťa nikdy!

Veď ma, Pane, lebo si môj vodca a Boh.

Poď, nezabudni na Mňa. Požehnaj Beatrice. Ja, Pán, jej žehnám My, nás?

Áno, Pane, spolu na veky.

V stredu som išla do kostola. Kňaz žehnal každého jednotlivo myrhou zmiešanou s olejom. Bolo nám dovolené namočiť kúsok plátna do tejto zmesy, ktorá bola Cirkvou požehnaná, a vziať si to domov.
Beatrice prišla do môjho bydliska, takže sme išli do kostola spolu. Ježiš ma prosil, aby som jej požehnala. Požehnala som ju olejom a myrhou, ktoré som opatrovala. Požehnanie sa udeľuje takto: znamenie kríža myrhou a olejom sa urobí na čelo, na ľavú i pravú tvár, na bradu, na ruky, a to i na dlaň i na chrbát ruky. Kňaz predniesol niekoľko slov o uzdravení tela i duše. Ježiš mi dal výslovne na zrozumenie, že On sám hovorí tieto slová.
Neskôr mi potom v kostole myšlienky častejšie uleteli, kvôli jazykovým problémom. Gréčtina, ktorou sa tam hovorí, je totiž klasická gréčtina, ktorej skoro vôbec nerozumiem. Pripadalo mi to ťažké, ostať pozorná po celé tri hodiny, ale Ježiš sa staral, aby moja myseľ neblúdila, pretože akonáhle som začala blúdiť, povedal:
"Buď Mi nablízku" alebo "Zostaň u Mňa". Myslím, že to musel hovoriť asi desaťkrát.

Žiadne komentáre: