nedeľa 22. júna 2008

Úžasné...

Medailónik na oblohe


Bol 3 február 2008. Deň po sviatku Hromníc, - obetovanie Pána. Pútnik a katolícky aktivista Andrej Rusňák zo Spišskej Belej je na hore Zvir, Je pekne, slniečko svieti, a tak si ho odfotografuje. Mobilným telefónom. Keď sa pozrie na displej, nevychádza z úžasu. Svieti na ňom na oblohe malý oválny medailónik s obrysmi ženskej postavy v modrom plášti uprostred.

Poslal som tu fotku jednému priateľovi inžinierovi, expertovi na počítače v Banskej Bystrici a on mi poslal takúto odpoveď: „Už to mám, zatiaľ môžem skonštatovať že je to sila. Potrebujem tvoj súhlas, či to môžem ukázať tým, ktorí by to mali vidieť.“

Prvá februárova nedeľa bola 14.výročím,čo Panna Mária Litmanovská zachránila môjho vnuka Dávida od istej smrti. Tento prípad si napísal aj do knihy Čakám vás v Nebi.. Bolo to v r.1994.

(Andrej Rusňák)

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

K tomuto obrázku treba doplniť nasledovné: Môj priateľ Ondrej neodfotil slnko s Pannou Máriou svojvoľne. Stalo sa to na základe hlasu, ktorý počul len on "odfoť" slnko. Toto sa opakovalo aj druhý krát. Vtedy počúvol a odfotil mobilom nasledovnú fotografiu.
Je potrebné dodať, že chcel som vedieť dôvod, prečo sa Panna Mária dala odfotiť s Hostiou na hore Zvir V Litmanovej.
Panna Mária mi dala nasledovnú odpoveď : Stalo sa to na obrátenie hriešnikov!!!!!! Ďalšiu časť odpovede nemôžem zverejniť, lebo sa týkala aj konkrétneho človeka, ktorého prosí o obrátenie, pretože jeho duša už veľmi hlboko klesla!!!
Majte v úcte Pannu Máriu patrónku Slovenska, záleží jej spolu s Pánom Ježišom na obrátení každej duši! Milosrdenstvo Božie je nepochopiteľné pre nás.