nedeľa 22. júna 2008

Vybraté posolstvá

Moje Sväté plátno je pravé

2. októbra 1987

Ja som to, Ježiš. Nech všetci vedia, že každý obraz Mňa a Mojej Matky má byť uctievaný, pretože Nás predstavuje ako Mňa predstavuje Môj Kríž. Nech všetcii vedia, že Moje Sväté Plátno je skutočne pravé. Ním som bol prikrytý. Vassula, Mňou požehnaná, vstúp do Môjho Srdca dovoľ Mi ukryť ťa v Ňom a odpočinieš si. Poď, poď, ku svojmu Otcovi.

Cítila som, ako ma Boh zahaľuje. Bola som Ním obklopená a cítila som sa šťastná...

Žiadne komentáre: