nedeľa 15. júna 2008

Myšlienky o láske...

"Som Láska" (Boh)


Aby rástla láska, musíme si dať srdce ožiariť Kristovým svetlom. (Jozef Tomko)

Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete. (Stendhal)

Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť. (Terézia z Lisieux)

Aby sme zmenili ľudí, treba ich milovať. Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska. (Johann Heinrich Pestalozzi)

Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti. (Božena Němcová)

Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii. (Matka Tereza)

Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi. (Gilbert Keith Chesterton)

Ak je to, čo si našiel z čistej lásky, nikdy to nezhnije. Ak to bol len okamih svetla, ako pri výbuchu hviezdy, tak po návrate nenájdeš nič. Ale videl si výbuch svetla. A už len to stojí za to. (Paulo Coelho)

Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky. (Ján z Kríža)

Ak mladík v dievčati prebudí lásku a potom odíde, je to ako keď umelec opustí v polovici majstrovské dielo. (Honoré de Balzac)

Ak niekto bedáka, že ho zradil svet, robí tak preto, lebo to on zradil svet. Ak niekto narieka, že láska mu nepriniesla šťastie, robí tak preto, lebo v láske klamal sám seba. Láska nie je len podarúnok, ktorý sa prijíma. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná. (Matka Tereza)

Ako dobre je milovať a veriť nevyčerpateľne! Všetko, čoho sa dotkne láska je zachránené od smrti. (Romain Rolland)

Ako mnohé konáre stromu pochádzajú z jedného kmeňa, tak mnohé cnosti sa rodia z lásky. (Gregor Veľký)

Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život. (Tomáš Akvinský)

Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. (John Ruskin)

Bez bolesti nemožno žiť v láske. (Tomáš Kempenský)

Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke. (Erich Maria Remarque)

Bez lásky je život púšťou. (Silvio Pellico)

Bez lásky sa nedá žiť, bez bolesti sa nedá milovať. (Nino Salvaneschi)

Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (apoštol Ján)

Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov. (Ignác z Loyoly)

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku. (Ján Pavol II.)

Boh nás má stále rád a používa i naše nešťastie, aby nás priviedol do kráľovstva svojej lásky. (Ján Chryzostom Korec)

Boh nás nezahŕňa ničím iným, než láskou. (Georges Bernanos)

Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr „denným úsmevom“. (Ján Pavol I.)

Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič. (Mary Wardová)

Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske. (Chiara Lubichová)

Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti. (Ludwig Börne)

Boli dvaja, a zrazu je tu tretí človek, nový duch, celistvý, zavŕšený, ako ho ľudské ruky nedokážu vytvoriť; nová myseľ aj nová láska, až je to strašné... A niet nič vznešenejšie na svete! (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Bozk je hymnou lásky. (Josef Svatopluk Machar)

Božia láska je vždy väčšia než akákoľvek tvoja bolesť. (František Saleský)

Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až... Boh miluje Už. (Max Kašparů)

Cynická ľudová múdrosť tvrdí, že láska je slepá. V skutočnosti sú slepí tí, ktorí nemilujú, a teda nevedia, aký pekný a láskyhodný je svet. (Huxley, a. l.)

Čas upevňuje priateľstvo a oslabuje lásku. (Jean de La Bruyere)

Často v si veľkú lásku potláčame a malej podliehame. (Auguste Marseille Barthélemy)

Čím viac sa zriekaš seba samého, tým väčšia a úprimnejšia je tvoja láska. (Ludwig Andreas Feuerbach)

Činná láska hojí všetky rany; slová len zväčšujú bolesť. (Adolf Kolping)

Človek bez lásky je na tom oveľa horšie ako zem bez oblohy. (Gavril Romanovič Deržavin)

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska. (Katarína Sienská)

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej ktorú daruje. (Matka Tereza)

Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku. (Phil Bosmans)

Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska. (Giovanni Melchior Bosco)

Čo je na láske krásne? To, čo by bolo škaredé, keby jej nebolo. (Walter Benjamin)

Čo je na prvej láske najpôvabnejšie? Že málokedy končí sobášom. (Honoré de Balzac)

Čo je v láske bez prekážok, je v nej menej trvanlivé. (Bernard zo Sieny)

Čo je veľká láska? To, čo na mnohých ženách nenávidíme, a predsa na jedinej žene milujeme. (Juan Ruiz de Alarcón)

Čo láska horko-ťažko vybuduje, to nenávisť v jedinom okamihu zrúca. (Panait Istrati)

Čo možno dať a čo všetko dáva? Láska! (Søren Kierkegaard)

Čo možno vziať a čo zároveň všetko berie? Láska! (Søren Kierkegaard)

Čo sa nikdy nezmení, aj keď sa všetko zmení? Láska! (Søren Kierkegaard)

Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna. (František Palacký)

Čomu sa v láske bránime, to nás v nej neminie. (Jeremy Bentham)

Dávajme si pozor na lásku, lebo kto špekuluje v láske, prestáva milovať. (Bernard Bober)

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky. (Marian Szulowski)

Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu. (Tomáš Kempenský)

Dôkazom pravej lásky je to, že sme milovaní bez zásluh. (Milan Kundera)


Druhou najobvyklejšou predstavou o láske je tá, že závislosť je láska. Psychiatri sa s ňou stretávajú denne. V najkrikľavejšej podobe ju vídame u osôb, ktoré sa po rozchode s partnerom pokúsia o samovraždu, prípadne sa tým vyhrážajú, alebo sa ocitnú v ohromujúcej depresii. To, čo popisujete, je parazitizmus, nie láska. Ak potrebujete k svojmu prežitiu inú osobu, potom na tejto osobe parazitujete. Váš vzťah potom nie je otázkou voľby, nie je v ňom žiadna sloboda. Je to skôr nutnosť než láska. K láske patrí možnosť slobodne si vybrať. (M. Scott Peck)

Dvetisíc rokov pulzovalo svetlo a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom svete. Z jeho očí žiari svetlo - svetlo, ktoré tma nepohltila. To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko samej Lásky. (Sigrid Undset)

Ďakovať za prejav lásky je spochybnenie jeho úprimnosti. Veď láska je samoúčelný výplod toho, z koho vychádza. (Peter Strauss)

Harmónia bez melódie je ako sexualita bez lásky. (Richard Wagner)

Hlavnou formou, ktorou sa láska prejavuje je pozornosť. Najobvyklejším a najdôležitejším spôsobom, ktorým prejavujeme svoju pozornosť, je vypočutie. (M. Scott Peck)

Hneď za láskou kráča v jednej rade nenávisť, ktorá ju zastupuje. (Ludwig van Beethoven)

Hnev môže človek v sebe potlačiť, lásku však nie. (Jorge Amado)

Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska. (William Shakespeare)

Chudobní sú úžasní. Raz prišiel k nám jeden z nich aby nám poďakoval a povedal: Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť ako plánovať rodinu. Veď tu sa nejedná o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku. Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia. (Matka Tereza)

I vážke zostane dosť času na lásku. (Jules-Amadée Barbey D'Aurevilly)

I veľká láska je len malou náhradou za prvú lásku. (Joseph Addison)

Iba konkrétne skutky ukazujú silu lásky. (Johann Wolfgang von Goethe)

Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu. (Terézia z Lisieux)

Je láska vskutku to, čo milujeme? (Charles Dickens)

Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka. (Nicolas Ronald Alexis)

Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje. (Israel Zangwill)

Jediná vec, ktorá nezostane nikdy skrytá, je láska. (Arabské príslovia)

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy. (František Saleský)

Ježiš za svoju lásku očakáva lásku, nie zvyk. (Juraj Drobný)

K Bohu neideme krokmi, ale láskou. (Augustín)

K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka. (Maximilian Kolbe)

Kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko. (Benjamin Franklin)

Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou. (Gertrúda von Le Fort)

Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom. (Albert Einstein)

Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony. (Aristoteles)

Keby niekto za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, ušlo by sa mu len opovrhnutie. (Pieseň piesní)

Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí. (Terézia z Lisieux)

Keď milujeme, približujeme sa k Bohu, prameňu a ohnisku každej lásky. (George Sand)

Keď si veľmi smutný, urob skutok lásky, a hneď sa budeš cítiť lepšie! (Peter Rosegger)

Keď zamilovaný odhalí, že jeho láska je opätovaná, mal by vlastne nad svojou milovanou bytosťou vytriezvieť. „Ako? Ona je taká skromná, že miluje dokonca teba? Alebo taká hlúpa? (Friedrich Nietzsche)

Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou. (Augustín)

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky. (Ignác z Loyoly)

Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky. (Anton Pavlovič Čechov)

Kedysi pradávno sme boli jedno. A tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska. (Platón)

Kňaz je láskou Kristovho srdca. (Ján Mária Vianney)

Koľko šťastia je ešte v nešťastnej láske, ak to porovnáme s tými, čo nemilujú. (Eduard Bass)

Krása, ten poctivý dohadzovač lásky, sa skoro unaví. (Ante Dukić)

Kto nedokáže odpúšťať, nemá právo na lásku. (Nikolaj Alexandrovič Dobroľubov)

Kto očakáva vďaku za svoju lásku, nemiluje naozaj. (Heinrich Seidel)

Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že sa z nej vyliečil. (Friedrich von Schiller)

Lásku možno držať pri živote len pochybnosťami, nie istotou. (Brigite Bardot)

Lásku si zo srdca človek nemôže vytrhnúť, to nie je boľavý zub. (Honoré de Balzac)

Lásky druhých sú pre nás takmer vždy nepochopiteľné. (André Maurois)

Len ten zvíťazí v láske k žene, kto sa nedá odradiť jej prejavmi nelásky. (Juan Ruiz de Alarcón)

Ľudia si občas naivne myslia, že láska je plodom dlhodobého zväzku muža a ženy a dlhodobého dvorenia. Láska je však skôr dcérou duševného súladu. Ak sa dve blízke duše stretnú, vzniká láska v jednom okamihu. Ak láska nevznikne odrazu a nečakane, nevznikne ani po rokoch ba ani po stáročiach. (Chalíl Džibrán)

Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak. (François Mauriac)

Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta. (Ján Pavol II.)

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše. (Augustín)

Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku. (Erich Fromm)

Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Mlčanie je reč lásky. (Romy Schneider)

Mlčanie je v láske presvedčivejšie než presvedčivé slová. (Barnabe Barnes)

Moja genialita má mnoho priateľov, ale moja láska ani jedného. (Ludwig van Beethoven)

Možno, že by sme boli omnoho šťastnejší, keby sme dávali do obehu menej peňazí a viac lásky. (Ernest William Barnes)

Mojím povolaním je láska. (Terézia z Lisieux)

Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár. (William Shakespeare)

Na každej láske je dosť krásneho, aby zakrylo to nekrásne. (Konstantin Balmont)

Na konci života ťa budú súdiť podľa lásky. (Ján z Kríža)

Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe. (Francis Bacon)

Na lásku je len jeden liek: milovať ešte väčšmi. (Henry David Thoreau)

Načo by bola krása tam, kde nie je láska. (Jean-Jacques Rousseau)

Najdôležitejšia hodina je vždy prítomná hodina; najdôležitejším činom je vždy láska. (Majster Eckhart)

Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život. (Erich Fromm)

Naozajstná láska bojuje, ale nežiarli. (Denis Diderot)

Napriek našej veľkej túžbe po láske považujeme takmer všetko za dôležitejšie, ako je láska. (Erich Fromm)

Naša duša je taká veľká ako naša láska. (Ernst Kühnel)

Naším povolaním je zapáliť v tomto chladnom svete oheň Božej lásky. (Peter Lippert)

Nebeská brána sa otvára láskou človeka k človeku. (Ambrogio Sto)

Nenávisť oplácajte láskou, nie pomstou. (Anakreón)

Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku. (Terézia z Lisieux)

Nevedomosť budúcich pohrôm je darom, nevedomosť budúcich lások je milosrdenstvo osudu a neba. (François-René de Chateaubriand)

Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodni, bude ona usmerňovať vás. (Chalíl Džibrán)

Nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska. (Dietrich Bonhoeffer)

Nič nie je tak tajomné ako láska. (Peter Lippert)

Nie byť v láske bezohľadný, ale bezohľadne milovať. (Konstantin Balmont)

Nie dokonalí potrebujú lásku, ale nedokonalí. (Oscar Wilde)

Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie utrpenie. (Romain Rolland)

O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte. (Giovanni Melchior Bosco)

Odovzdanosť je požiadavkou lásky. (Charles de Foucauld)

Okrem lásky nie je nič, kvôli čomu by stálo za to žiť. (Wim Wenders)

Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou. (Henri-Frédéric Amiel)

Plášť lásky zakrýva všetky chyby. (Jean Paul)

Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný. (Søren Kierkegaard)

Ponechajme mŕtvym nesmrteľnosť slávy, ale živým dajme nesmrteľnosť lásky. (Rabíndranáth Thákur)

Ponúkať priateľstvo tomu, kto chce lásku, je ako dávať chlieb tomu, čo umiera smädom. (Španielské príslovie)

Pravá láska je horiaci pokoj. (Giuseppe Ungaretti)

Pravá láska je len jedna. Ale existuje tisíc najrôznejších napodobenín. (François de La Rochefoucauld)

Pravá láska nemá príchuť cukru. (Hugo von Hofmannsthal)

Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva. (Antoine de Saint-Exupéry)

Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena. (Antoine de Saint-Exupéry)

Pre lásku nie je dôležité, aby sa k sebe ľudia hodili, ale aby boli spolu šťastní. (Brigite Bardot)

Pre veľkú lásku je sto percent lásky málo. (Matthew Arnold)

Pred tvárou Pána je cennejšia odrobinka čistej lásky ako všetky ostatné skutky dokopy. (Ján z Kríža)

Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného. (Augustín)

Priateľstvo je láska bez citu, láska priateľstvo bez rozumu. (Charles Pinot Duclos)

Priateľstvo je láska bez krídel. (George Gordon Byron)

Radosť sa stáva prejavom lásky, ak ju rozdávame. (Ján Pavol I.)

Silu lásky možno merať len veľkosťou obetí, ktorými bola vykúpená. (Jules-Amadée Barbey D'Aurevilly)

Skromnosť je prvou cnosťou lásky. (Honoré de Balzac)

Skúsenosť učí, že podstatou lásky nie je to, že sa pozeráme jeden na druhého, ale že sa pozeráme rovnakým smerom. (Antoine de Saint-Exupéry)

Skutočná láska robí človeka odvážnym. (Lao-c')

Skutočná láska veľa nehovorí, ale koná. (Hermann Bezzel)

Skutočne: obyčajná zamilovanosť robí človeka slepým. Pravá láska ho však robí vidiacim. (Viktor Frankl)

Slabosť lásky je v tom, že ukazujeme druhým, ako nás jej strata bolí. (Marceline Desbordes-Valmore)

Služba pri chorých sa má konať vždy z lásky a nie za odmenu alebo odplatu. (Apolónia Radermecherová)

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu. (František Saleský)

Stratený je všetok čas, ktorý nestrávime v láske. (Torquato Tasso)

Strom kvetmi a človek láskou sa nebesiam najviac páčia. (Ázijské príslovie)

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. (Augustín)

Svet bez lásky je ako svet bez slnka. (Johannes Leppich)

Telo je pre lásku iba prostredníkom. (Ján Pavol II.)

Ten, kto vie, čo je láska, ničomu sa v nej nediví. (Aulus Licinius Archias)

Teória lásky je božská, jej prax diabolská. (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais)

To, že láska je všetko, je všetko, čo vieme o láske. (Emily Dickinson)

Túžiť po láske je ten najkrajší dôvod k životu. (Gavril Romanovič Deržavin)

V deň, keď prestanete horieť láskou, mnohí zomrú hladom. (François Mauriac)

V kráľovstve lásky nie sú roviny: buď ideš hore, alebo dole. (Fulton J. Sheen)

V láske čo sa nezvyšuje, to sa znižuje. (Denis Diderot)

V láske je mojou zásadou: krátko, ale dôkladne! (Ludwig van Beethoven)

V láske je najdôležitejšie vytrvať a stať sa nepostrádateľným. (William Somerset Maugham)

V láske sa rozplynú všetky protivenstvá života. (Rabíndranáth Thákur)

V láske si človek počína ako dieťa, ktoré sa chce dotýkať všetkého, čo vidí a rozbije všetko, čoho sa dotkne. (Dominique Vivant)

V láske tak ako v umení sa nesmie čítať to, čo o tom povedali druhí. Každý musí sám vyjadriť, čo cíti. (Romain Rolland)

V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v Láske. (Michael Quoist)

V pravej láske, duša prekrýva telo. (Friedrich Nietzsche)

V slovníku lásky slovo "nemožné" neexistuje. (Robert Mäder)

V tejto dobe je pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje. (Blaise Pascal)

V tom, že jeden nesie viac než druhý, je tajomstvo lásky. (Abram Alikjan)

V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa získa, ani veci, ktoré vidno, ale láska, s ktorou sa plní Božia vôľa. (Ján XXIII.)

V živote je len jedno šťastie, milovať a byť milovaný. (George Sand)

Väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť „milovaný“ až potom „milovať“. (Erich Fromm)

Väčšiu hodnotu má štipka lásky ako sto vozov rozumu. (Róbert Bellarmín)

Vďaka náhode môže niekto vládnuť svetu po akúsi dobu, ale cez lásku ho môže ovládnuť navždy. (Lao-c')

Veľa malých bezcitností môže usmrtiť lásku. Aj veľa ľahkých hriechov môže mať závažné dôsledky. Nádherný liek, ktorý nám venoval Pán, je sviatosť zmierenia, ktorá nás dokáže znova priviesť k láske. (Christoph Schönborn)

Veľká láska sa tají, len malá sa vystavuje na obdiv. (Arión)

Veľkosť duše sa meria podľa jej lásky. (Bernard z Clairvaux)

Veľký je ten, kto má veľkú lásku. (Tomáš Kempenský)

Vernosť je úlohou lásky (Viktor Frankl)

Viac je tých láskou plačúcich ako láskou usmievajúcich sa. (Gavril Romanovič Deržavin)

Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku. (Terézia z Lisieux)

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska. (Benedikt XVI.)

Vôňa tela nás pozýva na hostinu lásky, nie jeho krása. (Asklepiades)

Všetci sme sa narodili preto, aby sme milovali. Láska je zmyslom nášho života a naším jediným cieľom. (Benjamin Disraeli)

Všetci trpíme hladom lásky k človeku, a keď je hlad, chutí aj zle upečený chlieb. (Maxim Gorkij)

Všetko, čoho sa dotkne láska, stane sa nesmrteľným. (Romain Rolland)

Umenie lásky je doslova a do písmena umením a ako každé iné umenie má svoje väčšie a menšie talenty i svojich géniov. (František Xaver Šalda)

Usmievaj sa na každého, nezáleží na tom kto to je, a to ti pomôže, že porastieš do väčšej lásky voči každému. (Matka Tereza)

Úmysel milovať ešte sám o sebe láskou nie je. Rozhodujú skutky. (M. Scott Peck)

Zakaždým, keď milujem seba samého, zostane menej lásky pre Boha a pre ostatných. (Michael Quoist)

Zákon lásky je viac ako prikázaním, je výzvou ku šťastiu. (Hermann Hesse)

Zamilovanosť je krásna a nevyhnutná, ale prináša úskalia, keď človek na tom druhom miluje svoj vlastný ideálny obraz. Láska však znamená prijať ho takého, aký je a inšpirovať ho na to, aby sa stal lepším. Vytvoriť mu bezpečný priestor, kde sa milovaný človek nemusí štylizovať. A keď je prijatý a milovaný, zaväzuje ho to na to, aby zo seba vydal to najlepšie. (Tomáš Halík)

(Zlatý) Zákon lásky znie: "miluj a budeš milovaný!" (Hans Christian Andersen)

Základná povinnosť lásky je počúvať. (Paul Tillich)

Zlo sa rodí vždy tam, kde chýba láska. (Hermann Hesse)

Zmysel lásky je zhoda duše a tela, nie ich rovnakosť. (Arión)

Zvyk je kat, ktorý stíha hlavy i veľkým láskam. (Ernst Moritz Arndt)

Žena váha sa zamilovať, ak sa obáva, že jej láska nebude opätovaná. (Josephine Bakerová)

Ženské srdce je práve vtedy najviac choré láskou, keď nemá koho milovať. (Ernst Moritz Arndt)

Žiarlivosť je láska tých, ktorí milujú len seba. (Walter Benjamin)

Žite lásku, hľadajte lásku. Tá vám dá zakaždým odpoveď na to, čo máte robiť. (Carlo Carretto)

Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. (Alfréd Delp)

Život dostáva zmysel jedine láskou. Čím viac sme schopní milovať a dávať sa, tým väčší zmysel má náš život. (Hermann Hesse)

Život žije iba z lásky. (Clemens Brentano)

Žiadne komentáre: