nedeľa 8. júna 2008

Šírenie úcty k Božiemu Milosrdenstvu

"Nebudem im sudcom, ale milosrdným Spasiteľom"


„ktorí budú ohlasovať moje veľké milosrdenstvo. Ja sám ich budem v hodine smrti chrániť ako svoju chválu. Aj keby hriechy duše boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno pekla ".

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju obranu nič okrem môjho milosrdenstva. Štastná duša, ktorá sa v živote ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť. Napíš: všetko, čo jestvuje, je obsiahnuté vnútri môjho milosrdenstva hlbšie ako nemluvňa v lone svojej matky. Ako bolestne ma zraňuje nedôvera voči mojej dobrotivosti. Najbolestnejšie ma zraňujú hriechy nedôvery."

Posledná z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám odovzdala sestra Faustína, je šírenie kultu Božieho milosrdenstva.

Vo februári 1935 sa Ježiš obrátil na Faustínu a sľúbil, že on sám bude ochraňovať v hodine smrti všetkých, ktorí ohlasovali jeho veľké milosrdenstvo.

Počas obsahovo veľmi bohatého zjavenia na Bilu nedeľu 4. Apríla 1937 Ježiš nanovo predniesol svoje prisľúbenie osobám šíriacim jeho milosrdenstvo. Títo ľudia sa už počas života budú tešiť osobitej, materinskej opatere Spasiteľa, ktorý im v hodine smrti preukáže nekonečné milosrdenstvo.

Koncom januára 1938 dal Ježiš ďalší prísľub, ktorého adresátmi boli tentoraz kňazi šíriaci úctu k Božiemu milosrdenstvu. Spasiteľ im prisľúbil predivnú moc a pomazanie slov, takže na ich slová o nepochopiteľnom Božom milosrdenstve sa budú kajať aj zatvrdilí hriešnici.

Posledné zjavenie zamerané na všetkých, čo šíria kult Božieho milosrdenstva, sa udialo 28. januára 1938. Ježiš vtedy všetkým, čo šíria česť Božieho milosrdenstva, nanovo sľúbil, že v hodine smrti nezakúsia strach. Lebo jeho milosrdenstvo ich ochráni v poslednom boji.

Žiadne komentáre: