utorok 10. júna 2008

Úvod do Skutočného Života v Bohu

Čo sú to vlastne nadprirodzené zjavenia a aký majú význam ?

To najdôležitejšie Zjavenie v dejinách ľudstva sa odohralo pred asi 2000 rokmi. Prišiel na svet sám Boh v osobe Ježiša Krista. Všetko, čo bolo potrebné pre ľudí povedal a vykonal osobne pred 2000 rokmi. Odvtedy však uplynulo veľa rokov a ľudstvo v priebehu dejín zabúdalo na Boha, nedodržiavalo príkazy dané Bohom a žilo zlým životom. Aj preto sa v priebehu dejín zjavoval On sám vybraným ľuďom osobne alebo tým najčastejšie poveroval svoju Matku Pannu Máriu, prípadne anjelov.
Zjavenia Panny Márie nazývame mariánskymi zjaveniami. Zjavuje sa najčastejšie deťom. Individuálne ich vedie k svätému životu a zároveň im zveruje posolstvá, ktoré sú určené pre verejnosť. Cieľom týchto posolstiev sú výzvy na obrátenie k Bohu, modlitbu, pôst, pokoj, zmierenie. Ak sa však ľudstvo nepolepší, samo si pritiahne na seba tresty, ktoré sú prirodzeným dôsledkom zla.
V Apokalypse bola predpovedaná doba, kedy sa zjavenia zintenzívnia. Teraz žijeme tú dobu, ktorá sa dá označiť aj ako doba všeobecného odpadu od viery, doba všeobecného popierania existencie Boha a vzbury proti Bohu. A zároveň sa približuje druhý príchod Ježiša Krista na tento svet, ktorý je tiež oznamovaný v týchto zjaveniach.
Zaujímavosťou je, že kým tieto zjavenia v minulosti trvali asi pár týždňov až mesiacov, tak v súčasnosti trvajú roky, niektoré trvali a trvajú až 25 rokov nepretržite.

Najvýznamnejšie súkromné zjavenieToto je podľa mňa najvýznamnejšie súkromné zjavenie v dejinách ľudstva. Sám Ježiš o ňom hovorí, že poklady, ktoré v ňom ponúka ľudstvu, nechal na dobu, "keď ľudia ochladnú v láske k Bohu, na koniec časov, kedy Zlý bude veľmi silný". Takisto hovorí, že neprináša nič nové, iba opakuje a vysvetľuje to, čo už raz povedal pred 2000 rokmi a čo je zapísané v Svätom písme.

Vassula Rydén, gréckeho pôvodu, formálne pravoslávna, v skutočnosti však bola ateistka, Boh pre ňu nič neznamenal. Dalo by sa povedať, že bola typickým človekom 21. storočia. Boh ju však oslovil, najskôr skrze anjela a potom Ježiš sám osobne. Mala a má denné vnútorné mystické videnie Ježiša od roku 1985 až dodnes. Vedie ju k svätému životu a odovzdáva jej posolstvá, určené všetkým ľuďom, ktoré Vassula zapisuje zaujímavým spôsobom. Ježiš vedie jej ruku pri písaní. To písmo je Jeho rukopisom, pretože Vassula má vlastný iný štýl písania. Posolstvá,ktoré spísala, nazvala na žiadosť Ježiša "True Life in God" - "Skutočný život v Bohu". Tieto posolstvá sú volaním Boha k ľuďom o väčšie pokánie, zmierenie, pokoj, lásku a zjednotenie kresťanov – katolíkov, pravoslávnych a protestantov. "Je to hymnus lásky spievaný nám samotným Bohom".
Momentálne je tých posolstiev vyše 1000. Ich text je mystickým textom plným symboliky. Je možné si ich pozrieť na stránke www.tlig.cz alebo www.tlig.org, takisto v češtine vyšli v knižnej podobe.
Ona sama,hoci ateistka a nikdy sa nábožensky nevzdelávala, postupne Ježišovým vedením sa stala veriacou, ktorá plne prijala učenie katolíckej cirkvi. Formálne však ostala pravoslávnou. (Pre tých, čo nevedia, rozdiel medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou je vo vonkajších obradoch a v tom, že pravoslávni neuznávajú pápeža za hlavu cirkvi.) Bývalý kardinál Ratzinger, dnešný pápež, o jej spisoch povedal, že je možné ich ďalej rozširovať.
Momentálne cestuje po celom svete a snaží sa tieto Ježišove posolstvá odovzdať ďaľej. Niekedy pri jej prednáškach mnohí ľudia namiesto jej tváre vidia Ježišovu tvár.

Žiadne komentáre: