nedeľa 13. júla 2008

O pokušení

Aké to je, keď nám ide diabol po krku?


Môžeme si ho predstaviť ako niečo, čo človeka vyrušuje pri dôležitom poslaní a odvádza ho od cieľa. Nie každé pokušenie je však zlé. Ak sa človek k pokúšaniu správne postaví, môže to pre neho byť zoceľujúci proces. Nemali by sme pokušenia vyhľadávať, no nemali by sme pred nimi bezhlavo utekať. Ak sa mu môžeme pokojne vyhnúť, urobme to, ak nie, prosme si od Boha silu, aby sme ho zvládli. Pokušenie až do chvíle súhlasu nie je hriechom. Čím je pokušenie silnejšie, tým je hriech menší, lebo silné pokušenie oslepuje rozum a oslabuje vôľu. Človek sa pri veľmi silnom pokušení nerozhoduje úplne slobodne. Je ľudské padnúť, nevstať je však diabolské, a ak nás pokúša diabol, vždy nám ide po krku...


Ježiš však svojej služobnici Cataline Rivas povedal: „Nech moja Vôľa v tebe triumfuje! Nech ťa moja Láska zničí! Nech ma tvoje biedenie oslávi!“ To znamená, že Boh veľmi túži sa osláviť v našej biede, v našej slabosti ukázať svoju Silu, v našej ničote ukázať, že On Je. Len my Mu to musíme dovoliť :o)


Keď ku mne pristúpili vojaci, povedal som: „Ja som!“ Tieto isté slová opakujem duši, ktorá práve upadá do pokušenia: Ja som, ešte je stále čas, a ak chceš, odpustím ti. A namiesto toho, aby si ma spútal povrazmi hriechu, ja ťa zviažem do okovov Lásky. Poď, ja som ten, ktorý ťa miluje, ten, ktorý má veľký súcit s tvojimi slabosťami, ten, ktorý úzkostlivo čaká na to, až ťa bude môcť objať. (Ježiš)


Neverte, že duša, ktorá ma zapredáva a oddáva sa ťažkému hriechu, týmto ťažkým hriechom začala. Veľký pád obyčajne začína niečím maličkým: niečím, čo má duša rada, slabosťou, dovoleným súhlasom, potešením, ktoré nie je zakázané, ale tiež nie je príliš vhodné… Takto sa duša začína zaslepovať, umenšuje sa v milosti, vášeň silnie a nakoniec je duša premožená. Pochopte toto: ak je smutné prijať urážku a nevďak od akéjkoľvek duši, o čo smutnejšie je, keď prichádza od mojich najmilovanejších, vyvolených duší. (Ježiš)


Pokušenie, s ktorým sa nesúhlasí, nie je hriechom, ale látkou na výcvik čností. (sv.Tomáš Akvinský)

Čím väčšiemu kto podľahne pokušeniu, tým menej hreší. (sv.Tomáš Akvinský)

Láska akákoľvek malá môže odolať akémukoľvek pokušeniu. (sv.Tomáš Akvinský)

Nie všetky naše zlé myšlienky sú vždy vzbudzované diabolským ponúkaním, ale niekedy sa vynárajú z hnutia našej slobodnej vôle. (sv.Tomáš Akvinský)

Čím väčšie bolo nebezpečenstvo v boji, tým väčšia bude radosť vo chvíli víťazstva. (sv.Augustín)

Iné je vidieť a iné je pozerať. (sv.Augustín)

Skôr ako sa vrhneme do nebezpečenstva, treba ho predvídať a báť sa ho, ale keď sme už v ňom, nezostáva nič iné ako opovrhovať ním. (Fénelon)

Drž, Pane, Filipa, lebo ťa zradí horšie ako Judáš! (sv.Filip Neri)

Duch Svätý proti jednotlivým pokušeniam vzdeláva myseľ siedmimi darmi. (sv.Gregor Veľký)

V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. (Hebr 12,4)

Diabolské pokušenia najviac zúria u posvätených, pretože mu je najviac žiadúce víťazstvo nad svätými. (sv.Hilarius)

Keďže v Ježišovom živote prevládajú bolestné tajomstvá, pretože jeho láska ho viedla k vykúpeniu ľudstva, kresťania musia byť presvedčení, že budú tým viac skúšaní, čím viac budú milosťou spojení s Kristom. (L.Chardon)

Diabol vtedy najviac nalieha v pokušení, keď vidí osamelých. Preto i na počiatku pokúšal ženu, keď ju našiel bez muža. (sv.Ján Zlatoústy)

Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. (Jak 1,2-3)

Príležitosti nerobia človeka slabým a krehkým, iba ukážu aký je slabý a krehký. (Kempenský)

Pokušenia sú človeku často užitočné, hoci sú nepríjemné a ťažké, lebo práve ony človeka pokorujú, očisťujú a poučujú. (Kempenský)

Kto sa pokušeniam vyhýba len zvonku a nevytrháva ho s koreňom, málo si pomôže; ba tým rýchlejšie sa pokušenia vrátia k nemu a tým horšie ich pocíti. (Kempenský)

Každá telesná žiadosť prichádza lichotivo, ale nakoniec uštipne a usmrcuje. (Kempenský)

Ani jeden svätý nebol natoľko povznesený a osvietený, aby prv alebo neskôr nebolo naň doľahlo pokušenie. (Kempenský)

Ťažké pokušenie povstáva neraz z niečoho celkom bezvýznamného. (Kempenský)

Svoju slabosť poznávam podľa toho, že zlé myšlienky mi omnoho ľahšie vnikajú do duše, než z nej odchádzajú. (Kempenský)

Múdry človek sa vyhýba trom veciam. V mladosti zmyselnosti. Keď dosiahne mužný vek, bojovnosti. Keď dosiahne starecký vek, lakomstvu. (Konfucius)

Nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. (1 Kor 10,13)

Ak žijete v zemi, ktorej obyvatelia sú zlí, varujte sa ich spoločnosti. Ak sa vám snažia vnútiť, aby ste sa s nimi spolčili, opusťte zem, i keby to znamenalo odísť do púšte. (Maimonides)

Cítiť nie je súhlasiť. (J.Minarovič)

Ak sa pokušenie potlačí hneď na počiatku, človek nad ním zvíťazí. (sv.Odon)

Keď ti diabol ticho klope na dvere, prehluš to ťukanie: pracuj. (J.P.Richter)

Človek potrebuje rozkoš, aby jeho život nebol nudný. Ak zanedbá skutočné a pravé rozkoše, ktoré sú v Bohu a v kontakte s ním, telo prekričí ducha a začne sa zháňať po svojich rozkošiach na úkor ducha. (P.Rosso)

Všade je nebezpečenstvo, okrem neba. (G.B.Shaw)

Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. (Sir 3,27)

Stáva sa, že Boh určitým ľuďom napriek ich úsiliu ponechá slabosti, lebo by im bolo na škodu, keby sa cítili cnostní, to znamená, keby verili, že majú čnosti a iní by im ich uznali. (sv.Terezka)

Žiadne komentáre: