streda 30. júla 2008

Žehnám Pánovi a ďakujem Mu za uši, ktoré mohli počuť Jeho Výkrik Lásky z Kríža

Môj posledný veľký výkrik z Kríža


29. apríla 1987

Som Ježiš, Pán. Počula si Môj Výkrik. Bol som to Ja. Prebudilo ťa to. 1 Kričal som z Kríža. Bol to Môj posledný veľký výkrik, keď som bol ešte v tele. Bol to výkrik plný bolesti, starosti, horkosti, ktorý zaznel z hĺbky Mojej Duše a prerazil výšiny Nebies. Otriasol základmi zeme. Rozorval srdcia tých, ktorí Ma milovali, tak ako sa roztrhla opona v Chráme Povolal verných služobníkov, aby Ma nasledovali. Povolal mŕtvych z hrobov tým, že prevrátil zem, ktorá ich prikrývala, tak ako porazil Zlo.


Silnejší než hrom otriasol dokonca i Nebeskými výšinami. Všetci anjeli sa s chvením korili a mlčky Ma vzývali Moja Matka stála veľmi blízko u Mňa. Keď počula Môj Výkrik, padla na kolená a tvár sa Jej zaliala slzami. Nosila v sebe tento posledný výkrik až do dňa Svojho návratu domov. Trpela...


Som naplnený horkosťou, trpím stále všetkými nespravodlivosťami sveta, zlobou, nezákonnosťami a egoizmom. Môj Výkrik každým dňom silnie, som o samote na Kríži, aby som na Svojích Ramenách niesol hriechy sveta. Bol som sám v utrpení, umieraní. Vylial som Svoju Krv, ktorá pokryla celú zem aby som vykúpil vás, Moji milovaní


Rovnaký Výkrik zaznieva dnes na zemi ako ozvena z minulosti. Čo žijem v tieni minulosti? Bola Moja Obeť márna? Ako môžete nepočuť Môj Výkrik z Kríža? Prečo si zapchávate uši a nechávate Ho zaniknúť?


Pane, komu je určené toto posolstvo?


Všetkým, ktorí majú uši, aby počuli Môj Výkrik


Bola som dojatá, keď som sa dozvedela, ako sám trpel a stále ešte trpí.


Môj Bože, som ochotná byť taká, ako si to odo mňa praješ v posolstve z 23.apríla. Tvoja obeť. Tvoj terč. Daj mi niesť Tvoj Kríž pre Teba. Dovoľ mi darovať Ti pokoj. Daj sa odo mňa tešiť. Nie som sama, ako som Ti nedávno hovorila. Som s Tebou! 2


Milujem ťa, malá holubica. Zhýčkal som ťa všetkými Svojími Milosťami
dovoľ Mi použiť ťa pre Moje záujmy a ku Mojej Cti. Nič si neponechávaj pre seba, sleduj len Moje záujmy Oslavuj Ma, pracuj pre Mňa, pripojuj Moje utrpenia ku svojím


Veľmi si prajem, aby celý svet chválil Tvoje Meno a aby jeho hlas došiel k Tebe.


Jednota posilní Moju Cirkev Jednota Ma oslaví Vassula, miluj Ma


Pane, uč ma milovať Ťa tak, ako si to praješ.


Budem. Neopustím ťa. Som blízko teba, milovaná


Paríž, na Veľkú Noc:
Keď si archimandrita 3 prečítal Posolstvo a povedal mi: "To je zázrak", myslela som si taktiež, že je to úžasné, že je to krásne, že nám Boh dáva Posolstvo. Ale videné z druhej strany, je to strašné; áno, strašné, pretože posolstvo nám ukazuje Boha, ktorý je smutný a trpí. Boh dáva Posolstvo, v ktorom je v smrteľnej úzkosti, smutný a od mnohých opustený. Je to smutné posolstvo.


Urobila moja duša s Tebou nejaký pokrok, Ježišu?


Vassula Ja, Ježiš, som pred tebou. Áno, skutočne rastieš. Vytiahol som ťa, keď si bola medzi mŕtvymi a živil som ťa. Ješ z Môjho Chleba. Moje Svetlo nad tebou žiari. Som tvoj Majster a Učiteľ a učíš sa od Múdrosti.


Ježišu, často mi pripomínaš, aby som zostala malá a bola nič, a teraz mi hovoríš, že rastiem?


Áno, musíš rásť na duchu, v láske, skromnosti, pokore, vo vernosti. Daj v sebe rásť všetkým čnostiam; pritom sa varuj márnosti, zloby a všetkého, čo je v Mojích Očiach odpudzujúceho a odporné Chcem aby si sa stala dokonalou


1 v oboch zmysloch, symbolicky
2 vyťahujem, čo som hovorila na začiatku posolstva zo
7.4.1987
3 predstavený kláštora východnej cirkvy

Žiadne komentáre: