sobota 26. júla 2008

Vybraté posolstvá

Moje Srdce je Priepasťou Lásky


1.februára 1987

Vassula, Ja som to, Ježiš Kristus. Milujem ťa. Som Láska, Láska, Láska. Moje Srdce je Priepasťou Lásky. Vediem ťa spôsobom, ktorý je pre teba primeraný. Pozeraj sa na seba ako na malé dieťa, ktoré robí prvé kroky. Nikto od takého malého nečaká, že bude kráčať s dôverou a istotou. Moje poučenia sú pre začiatočníkov. Som tvoj Otec, ktorý ti pomáha a učí ťa, ako žiť so Mňou, Moje dieťa. To je Moja odpoveď na tvoje myšlienky. Všetkých vás takto milujem.


Hovoríš o zvlášť vyvolených dušiach!


Čo nie si vyvolená duša? Milujem vás všetkých. Moja dcéra, toľko som vzdychal po tom, aby som ťa mal vedľa Seba. Ako som túžil, aby si Ma milovala, práve tak, ako som túžil, aby Ma milovali všetky Moje milované deti. Volám ich. Strávim deň a noc u ich dverí a čakám a dúfam v odpoveď. Pozorujem ich bez prestania. Moje Oči ich nikdy neopustia. Dívam sa na ne starostlivo. Keby vedeli, v akom úbohom stave sú ich duše! Keby len vedeli, ako svojej duši škodia a ako ju zraňujú!

Som vedľa vás. Volám vás k Sebe. Nebojte sa. Poďte ku Mne, úbohé duše, poďte Mi v ústretý a poznajte Svojho milujúceho Otca. On sám vás bude živiť Svojím vlastným Telom, utíši váš smäd Svojou vlastnou Krvou. 1 Bude vás liečiť, keď ste chorí. Bude vás tešiť, keď ste zarmútení. Obklopí vás Svojou Láskou a zahreje vás, keď ste studení. Neodmietajte Ma. Som Láska a milujem vás i napriek vašej zlobe. Poviem vám, že vás milujem i vtedy, keď Mnou pohŕdate. Som Boh plný súcitu, vždy ochotný vás prijať a nechať vás žiť vo Svojom Srdci.

Moja dcéra, ako Ma to zarmucuje, keď vidím, že usínajú a pritom pomaly, ale stále zkĺzavajú do ohavných hĺbok hriechu. Keby len mohli tušiť, čo zlé skutky robia z ich duše!

Hovorím vám: Váš život na zemi je len tieň, ktorý prejde, ale váš život v nebi potrvá večne. Tam budete večne žiť u svojho Tvorcu v Jeho Nádhere. Chcem vám pripomenúť, že ste Jeho vlastné deti .

Vassula, vo Svojom ďalšom Posolstve zavolám všetkých, i tých, ktorí Ma prenasledujú a špinia Moje Meno.


Áno, Pane.


1 porov. Jan 6,48-51


Môj Otec ťa z Lásky stvoril

2. februárara 1987

Ó Moja dcéra, nežiadam od teba nič len lásku. Môj Otec ťa z Lásky stvoril. Z Lásky vám daroval Svojho jediného Syna. Trpel som pre vás a z Lásky som zomrel na Kríži. Z Lásky som vás zachránil pred smrťou. Prečo teda, prečo Ma niektorí z vás nenávidia a prenasledujú? Nenávidíte Ma kvôli Mojím Zákonom? Bránim vám byť slobodní a rebelovať? Alebo ste snáď o Mne nepočuli, pretože nebolo nikoho, kto by vás poučil? Preto ste dali do popredia svoje vlastné zákony? Preto ste si tak túžobne priali statky a radosti tohto sveta a riadili sa svojími vlastnými sklonmi?

Deti, milovaní, to je začiatok vašej nenávisti voči Mne: pretože Ma nepoznáte. Poďte Mi predsa naproti. Som Láska, verte Mi. Keď hovoríte, že Ma nepoznáte, potom Ja vám hovorím, že som vás poznal pred vaším narodením a že som vás posvätil. Keď hovoríte, že Ma nenávidíte, potom Ja vám hovorím, že vás milujem. Keď ste zhrešili, odpustil som vám. Keď ste znesvätili Moje Meno, ukázal som vám Svoje Milosrdenstvo. Keď ste Ma zranili, stále ešte vás milujem, aby ste so Mňou mali podiel na Mojom Kráľovstve v Nebi. Keď sa obrátite, úplne vám odpustím.

Vassula, milujem ťa. Neskôr budem pokračovať v diktovaní .


Moje Prikázanie je Prikázaním Lásky

2 .februára 1987

Neskôr:


Som tu. Ja som to, Ježiš Kristus. Dovoľ, nech ti môžem diktovať Svoje Slová, Moja dcéra. Počúvaj Ma teraz a poznaj Ma.

Máte zo Mňa strach, popierate Ma, pretože Moje Oči vidia do vaších duší a môžu si prečítať všetko, čo ste urobili? Nemajte zo Mňa strach, pretože som vám už odpustil. Moja Krv tiekla pre vašu spásu. Stal som sa na zemi človekom, žil som medzi hriešnikmi, uzdravoval som chorých a kriesil mŕtvych. Neopustil som vás. Som stále ešte medzi vami, aby som vás uzdravil. Poďte ku Mne, aby ste boli uzdravení. Pritiahnem vaše duše k Sebe. Budem vás učiť milovať Ma a milovať sa navzájom.

Keď ste slabí, podoprie vás Moja Sila. Keď ste zmätení, som tu, aby som vám ukázal Cestu. Moje Prikázanie je Prikázaním Lásky; nasledujte ho a keď ho budete nasledovať, otvorím vaše srdce, aby ste Ma mohli prijať. Budem vás inšpirovať. Budem vás učiť milovať, odpúšťať, byť svätí a žiť sväto. Poďte predsa, Moji milovaní, poďte a učte sa odo Mňa. Som Láska. Som Pokoj. Som Zľutovanie. Som Nežný a Pokorný. Som Odpustenie. Všetkých vás milujem .

Žiadne komentáre: