piatok 25. júla 2008

Garabandalské varovanie

Deň Pána

Zastavím sa bližšie pri Dni Pána. Táto udalosť je spomínaná aj v iných zjaveniach (viď zjavenia Panny Márie v Garabandale). Tento deň príde úplne nečakane. Ide o to, že v tento deň každý jeden človek na svete dostane milosť, aby videl svoje osobné hriechy a tiež dostane poznanie, čo je to hriech. Pôjde o istý druh uvedomenia si svojich hriechov, uvedomenia si Božej prítomnosti a konfrontáciu seba s Božou svätosťou. Toto poznanie bude pre mnohých bolestivé, bude to niečo ako vnútorný oheň, očistec. Čím viac hriechov, tým ten vnútorný oheň bude väčší. Každý z nás si bude vedomý toho, čo v živote robil a robí zle a čím uráža Boha. Teda Boh dá každému šancu a príležitosť, aby každý spoznal sám seba a viac sa dozvedel o Bohu.

Bude to zaujímavý, ale aj desivý deň zároveň. Mnoho ľudí sa v tento deň obráti k Bohu. Na tento deň je možné byť pripravený svätou spoveďou, tak ako ju pozná katolícka a pravoslávna cirkev.


Nasledujúci text je prevzatý z dvoch internetových prenosov Hlasu Ameriky, v ktorých Vassula hovorila o 'Dni Pána'"

[prvý prenos sa uskutočnil 15.februára 2005]

Toto nás privádza k téme, o ktorej budeme hovoriť budúci týždeň: "Deň Pána". Niektorí ľudia to nazývajú Varovanie alebo Očista. V tvojich spisoch nachádzame túto tému na začiatku 5.dielu. Tri až štyri strany nám tu vykresľujú neuveriteľne presný obrázok toho, aké to bude.

Áno, je dôležité, že tí, ktorí doposiaľ neprešli "Dňom Pána", by naň mali byť pripravení. Vysvetlíme to nabudúce, nakoľko to bude možné podľa spisov Skutočného Života v Bohu.

Tešíme sa na to a ja sa domnievam, že je to veľmi naliehavé. Nevieme, kedy to príde, ale musíme byť pripravení.

Vieš, Betsy, raz som sa pýtala Boha: "Prečo nejdeš ku každému na tomto svete a nepovieš mu jednu prostú vetu?". Myslela som si, že keď už len človek začuje Jeho hlas, môže zmeniť svoj život, pretože, keď Boh hovorí, je to veľká sila a len obyčajným počutím niekoľko Jeho slov môžeš zmeniť srdce, svoj štýl života a vôbec všetko.

Požehnaní tí, ktorí nevideli a uverili, je to tak?

Presne tak!

Som si istá, že k tomu má Boh svoj dôvod, ale v Deň Pána to prežije každá jednotlivá osoba…

…bude navštívená

bude navštívená…

Áno, navštívi ju náš Pán.

Takže urobí práve to, o čo si Ho žiadala, Vassula.

On nás taktiež varuje: "Buďte na ten deň pripravení".

Správne. Presne tak. Domnievam sa, že dnes je tá najviac vzrušujúca doba, v akej kedy kto žil. Dostalo sa nám nesmierneho požehnania, že žijeme práve v tejto dobe.

Sú zvláštne obdobia a taktiež obdobia milosti, ako ich On sám nazýva. Posolstvá vždy končia nádejným tónom, podobne ako to ukončil vtedy…pokiaľ ešte máme čas, prečítam vám kúsok…

Na Jar okrášlim túto zem. Čo je to Jar Hospodinová? Moja Jar, Moji milovaní, nastane až celé Moje stvorenie zažiarí oslnivým svetlom. V krste Očisty budete pretvorení do svojej pôvodnej podoby. V tejto Očiste bude každý usilovať o bližšiu jednotu lásky so Mňou a vaše srdcia budú horlivo hľadať Pravdu, Cestu a Život. V Pravde budete ochutnávať opojné chute. Vaša duša, obdarená Mojím Duchom Milosti, bude zdokonalená a vašej temnej podoby už viac nebude, pretože Ja, váš Ženích a najnežnejší z otcov vás budem osvecovať.

To je prekrásne…

[téma pokračovala pri vysielaní 22.februára 2005]

Takže Vassula, dnes toho musíme veľa obsiahnúť.

Áno, dobre, budeme hovoriť o "Dni Pána" a ako si povedala, Jeho kráľovstvo je na zemi, pretože Jeho kráľovstvo je Cirkev. Takže už sme prebrali Cirkev a teraz budeme hovoriť o "Dni Pána", ktorý je…Vysvetlím to, pretože mnoho ľudí by rado vedelo, čo to je, o čom čítajú v Písme. Najskôr mi dovoľte povedať niečo krátko vlastnými slovami:

"Deň Pána" je deň očisty. Je to, keď Ježiš hovorí: "Môj návrat vás obnoví a mnohých z vás oslobodí z vaších priestupkov". "Môj návrat" či "Moje Navštívenie" alebo keď hovorí "Moje Navštívenie vás", znamená: "Jeho prítomnosť vo vašom srdci". Teraz je to milosť, udelená v týchto časoch Milostí a je to veľmi mocné. Niekedy hovorím, že si prajem, aby každý obdržal toto Navštívenie alebo Návrat Pána do srdca. Ide o "Deň Pána", keď Pán zostúpi k nám, do nášho srdca ako nečakané Navštívenie. Ide o istý druh uvedomenia si svojích hriechov, vedomia Jeho prítomnosti a konfrontacie seba s Božou svätosťou a čírosťou. Je to, ako keď váš vnútorný zrak na vás nachádza a vidí vašu vlastnú úbohosť a koľko máte stále hriechov, ako číre sklo plné škvŕn pred Pánom. A to bolí. Bolí to a som si istá, že mnohí, ktorí nás počúvajú, poznávajú, že prežili toto Navštívenie, pretože i ja poznám ľudí, ktorí mi povedali, že prešli takýmto očisťovaním. Ono "uvedomovanie si"…bolo veľmi bolestivé. Ide o poznávanie vlastného ja, uvedomovania si svojho svedomia a vy pritom plačete, pretože to, ako sme plní hriechu a ako moc urážame Boha, to bolí. Je to ako oheň. Je to ako oheň, ale nie ako ten skutočný, ale páli to vo vás ako plamene. Takto by som to vysvetlila vlastnými slovami. Ale taktiež by som rada, Betsy, uviedla niekoľko úryvkov z Posolstva Skutočného Života v Bohu. Môžem?

Určite!

Našla som tri vhodné časti z roku 2002. Pán hovorí:

Čo je to Deň Pána? Tí, ktorí Mi vytrvalo odporujú, zakúsia ten Deň so všetkým, čo obnáša. Zostúpi na oných previnilcov náhle ako blesk.

Takže tu vidíte, že Pán hovorí, že príde úplne nečakane. Je to milosť, ktorá zostúpi na človeka náhle, ako náhle prekvapenie. A pokračujem ďalej:

a ako strašným ohňom budú premenení na ľudské pochodne.

Tu sa jedná o druh "metaforického" vyjadrenia. Neznamená to, že sa ocitneme v žiare prirodzeného ohňa, ale bude nás spaľovať zvnútra.

Áno, zem, ako si povedala, bude v plameňoch a ich svedomie im bude ukázané ako zjavenie.

Keď tu Pán hovorí "zem", znamená to, že toto prežijú ľudia.

Môj božský oheň premení nepoddajné srdcia v srdcia mierne a poddajné, až príde Môj Deň.

To je dobrá správa! Viete, že mnohé srdcia sú príliš tvrdé na to, aby sa obrátili, obrátili k Bohu. A niektoré rodiny, ktoré majú takého člena, hovoria: "Ach, čo sa stane s týmto človekom?" Nevzdávajte sa, pretože tu je vidieť, že i nepoddajné srdce sa premení na srdce mierne, ako hovorí Pán.

Zem v agónii si začne plne uvedomovať

Tu, napríklad, skúste nahradiť slovo "zem" slovom "ľudia" a bude to zrozumiteľnejšie.

Zem v agónii si začne plne uvedomovať vedomie a dušu

Budete si vedomí toho, čo robíte zle a čím urážate Boha.

svoje previnenia a nedostatky, svoje skazenosti a bezuzdnosti a v neposlednej rade hanebné odmietnutie Môjho Vzkriesenia a Mojej Všadeprítomnosti vo vašom každodennom živote.

Keď ľudia hovoria: "Ja neverím vo Vzkriesenie, neverím v Boha", bude to bolieť ešte viac, pretože oheň bude ešte silnejší.

V Môj Deň sa nebo otvorí a tí, ktorí Ma odmietli a prehlásili sami seba za bohov, budú kruto súdení.

Môže niekto povedať, že som vás celé tieto roky nevaroval? Čo som všetky tieto roky nepotvrdzoval Svoju moc zázrakmi?

Tu chce Pán povedať, že dal každému šance a príležitosti, aby otvoril uši a viacej sa dozvedel o Našom Pánovi, ale stále je na svete mnoho ľahostajnosti a ľudia sa cítia tak spokojní. Nechcú, aby ich pohodlný život bol niečim narušovaný a tak nechcú nič počuť, aby sa nemuseli zmeniť. Súhlasite?

S tým súhlasim. Čo ma tu taktiež zaujalo, je to, že všetky rasy a všetky náboženstvá 'Ma uvidia v ich vnútornej temnote'.
To není iba pre kresťanov!

Pre každého! Každý je Jeho tvor.

Hovorím vám: beda každému, kto bude v Môj Deň bez Môjho Svetla…

Preto je tak veľmi dôležité chodiť na spoveď. Pretože, keď idete ku spovedi, očistíte sa. Keď potom nadíde Deň Pána, bude to len ľahký, slabý oheň. Nebude to tak bolieť. To je pravda! Hovorím o tom práve preto, že som si tým prešla! A bolo to skutočne hrozné. Niekedy som hovorievala, keď som tým prechádzala - nebola to len chvíľa alebo hodina, trvalo to dni - že prechádzam peklom! Bolo to tak škaredé, tak strašné byť si všetkého vedomý. Pokiaľ ste tým neprešli, nemôžete pochopiť, o čo sa jedná. Ale pokiaľ áno, už viete, že to bolí. Poznanie vlastného skutočného ja bolí. Preto hovorím, že by bolo lepšie ísť ku spovedi a začať sa spovedať. Ja som predtým nikdy na spovedi nebola a preto, keď pre mňa 'Deň Pána' nadišiel, bol to veľký nápor na moju hlavu.

Iste, mnoho ľudí sa nespovedá vo svojích cirkvách, nemajú akt spovede.

Áno, ale viete, že v mojej cirkvy existuje, v Pravoslávnej, rovnako ako v Katolíckej cirkvy. Poviem len toľko, že ma to proste nikdy nezaujímalo. Vlastne ma nezaujímalo vôbec nič, čo sa týkalo cirkevných vecí. A jedného dňa mi Pán povedal, aby som išla a pristúpila ku spovedi a uposlúchla tak jedno z jeho ustanovení, ktoré je taktiež v Písme. Písmo hovorí: "choďte a vyznávajte hriechy jeden druhému". Teraz nám Cirkev dáva kňazov, ale ja som si povedala, že keď mám dar hovoriť priamo s Bohom, prečo by som mala chodiť ku spovedi a ísť za niekym, keď môžem byť priamo s Bohom. A verte mi, pocítila som na sebe Boží hnev a to ma vydesilo. Viete, dokonca pero mi vypadlo z ruky a úplne uskočilo.
Viete, vybavuje sa mi, že neskôr povedal, že spoveď, aj keď to mnohí ľudia nerobia radi, je skutok pokory, zvrchovaný skutok pokory. Keď sa niekto nechce spovedať, znamená to, že mu chýba pokora. Takže ja verím tomu, čo Pán hovorí.Posolstvo, ktoré sa mnohokrát odvoláva na "Deň Pána":

Keď na vás príde tento deň, deň, ktorý Ja nazývam Deň Pána, spadnú šupiny z vaších očí a vy sa budete dívať na svoje skutočné ja. Môj Oheň vás k vášmu zdeseniu premení na ničotu, ale nezajíkajte sa strachom, buďte dobrej mysle, pretože ako inak by ste sa mohli uvidieť po Mojom boku? Všetky pretrvávajúce zlé náklonnosti budú zneškodnené. Táto očista má obrátiť vašu dušu ku Mne, ktorý som váš výhradný božský Ženích a nie nechať ju len bezcieľne riskovať tu a tam.

Myslím, že mnoho z vás ešte nepochopilo, čo Deň Pána znamená. Až stíchnu hlasy vtákov a ustanú melódie piesni, vedzte, že Ja v tomto tichu povolám všetky vaše skryté skutky, dobré alebo zlé, k súdu. Deň Pána je možné prirovnať k mini tribunálu, Očiste Mojím Ohňom, ktorý privedie vašu dušu do Mojej Slávy a k dokonalej jednote so Mňou.

Keď je duša strašne poškvrnená hriechom, nezlúčiteľná so Mňou a s Mojími anjelmi, svätými a spravodlivými, Moje navštívenie ju uvrhne do agonizujúcej bolesti a ona neunikne Môjmu Dňu. Ako inak mám vaším dušiam navrátiť poctivosť a oslobodiť ich od hriechu? Ako inak mám priviesť ony duše k pokániu? Len keď ich do naha obnažím Svojím Ohňom a ony uvidia v akom stave sa nachádzajú. Len vtedy poznajú, že boli vlastníctvom Satana. Tí, v ktorých zaplanie Môj Božský Oheň, budú očistení týmito nehmotnými Plameňmi, strávim ich a prebudím ich a nakoniec spôsobím, že si uvedomia aký sú premenení. Premenení bolesťou rovnako ako radosťou, Láskou Môjho pretvárajúceho Ohňa.

Ktokoľvek Ma už vlastní v tele či v duši a Ja vlastním jeho, toho Deň Pána nezastihne ani ho neokusí. Prečo? Pretože oni už pocítili, že nimi prenikol Duch Svätý. Oni už prežili Deň Pána. Tomúto Dňu môžete hovoriť taktiež Deň Môjho Navštívenia. Po tomto Dni bude pokánie a poslušnosť Môjmu Zákonu Lásky hlavným motívom tých, ktorí budú obnovení Mojím Ohňom. Obmäkčím duše, ktoré sú ako skala a rozohrejem srdcia, ktoré sú ako ľad a náhle Moja Prítomnosť bude viditeľná v ich vzkriesení.

Žiadne komentáre: