pondelok 21. júla 2008

Biblický kód

Moderná technika odkrýva tajomstvá Biblie

V Biblii hľadali skrytý význam vedci, filozofi, mystici už dávno, pretože boli presvedčení, že ho má. Až dnes pomohla moderná technika matematikovi z Hebrejskej univerzity Dr. Ellyahuovi Ripsovi objaviť v Biblii šifru, kód, umožňujúcu dozvedieť sa tajomstvá budúcnosti a prečítať si minulosť ľudstva, napr. druhú svetovú vojnu či vraždu Kennedyovcov. Šifra je skôr výstrahou pred nebezpečenstvami, ktoré ľudstvu hrozia (tretia svetová vojna) ako predpoveďou vývoja.

Biblia obsahuje predovšetkým informácie o minulosti i budúcnosti, ktoré z matematického hľadiska nemôžu byť náhodné a ktoré sa v iných textoch nenachádzajú. Napríklad Rips použil svoj program na hľadanie kódu v hebrejskom preklade Tolstého Vojny a mieru, ale aj na originálne hebrejské texty. Skryté informácie sa neobjavili v žiadnom - iba Biblia prehovorila svojou skrytou rečou. Keď vyšla kniha The Bible Code, vyšli najavo aj päťročné kontakty jej autora Michaela Drosnina s Dr. Ripsom a najvyššími kruhmi Izraela, ktorých cieľom bolo zabrániť vražde premiéra Rabina, ktorú Biblia predpovedala. Drosnin je reportérom najvýznamnejších amerických novín The Washington Post a The Wall Street Journal, o sebe vyhlasuje, že neverí v Boha, ale je presvedčený, že Biblia je dielom vyššej inteligencie. Biblia pozná budúcnosť, nedokáže alebo nechce jej zabrániť, ale vystríhať ľudstvo pred nebezpečenstvami, ktoré mu hrozia.

Dr. Rips a rabín Weissmandel

Dr. Ripsa považujú za jedného z najvýznemnejších matematikov sveta. Verí v Boha a verí, že autorom šifry je Boh sám. Podľa neho má Biblia prinajmenej dvojité text. Ten prvý, ktorý je všeobecne známy tisícročia, obsahuje narážky na existenciu druhého textu. Objav tajného textu si vyžadoval také úmorné matematické postupy, že ho bolo možné uskutočniť až po vzniku počítača. Hľadaniu tajného textu v Biblii sa venoval už Newton.

Pražský rabín Weissmandel prvý natrafil na biblický kód. Zistil, že keď preskočí 50 písmen a ďalších 50 a ešte 50, objaví sa na začiatku Starého zákona slovo Tóra, čiže hebrejský názov Mojžišových piatich kníh... Dr. Rips sa o objave pražského rabína dozvedel v rozhovore s istým rabínom v Jeruzaleme pred dvanástimi rokmi .Keď si pripomenul Newtonovo snaženie, vypracoval matematický model, ktorý mu umožnil vypracovať program pre počítač a dopracovať sa ku kódu v Biblii. Ukázalo sa, že Biblia je gigantickou krížovkou. Pravda, treba ju vedieť vylúštiť. V určitých prípadoch treba brať do úvahy každý štvrté písmeno, v iných - každé dvanáste, v ďalších každé päťdesiate. Celý Starý zákon v hebrejskom origináli je komplikované sieť slov a výrazov, z ktorých bol doteraz odhalený iba nepatrný zlomok. Dr. Rips odstránil odstupy medzi slovami a zmenil celú Bibliu na neprerušený tok 304 805 písmen. Podľa židovských mudrcov práve v takejto podobe odovzdal Boh Mojžišovi päť kníh. Okrem toho židovská tradícia prikazuje presné kopírovanie Tóry. Kópia, v ktorej by čo len jedno písmeno chýbalo, je zbytočná a musí sa zničiť. Až dnes je jasné, prečo. Vonkajší, prvý text s malou chybou je ešte stále pochopiteľný, ale zmena jedného písmena mení zloženie šifry, v druhom, tajnom texte.

Niekoľko dní pred započatím vojny v Perzskom zálive Rips prikázal počítaču nájsť v Biblii meno Saddáma Husajna. Na kóde k Biblii pracoval šesť rokov, nebol však celkom presvedčený, že existuje. Spolu s menom irackého diktátora poskytol počítač informáciu o ruských raketách a dátum útoku. Hoci v tej chvíli Rips spolu s rodinou sedel v kryte a počul sirény protileteckého poplachu, zažíval chvíľu zvláštnej radosti - kód fungoval! Ani na ďalšie potvrdenie nemusel čakať dlho. Počítač dostal príkaz nájsť v piatich Mojžišových knihách meno Itzhak Rabin. Objavilo sa toľkokrát, ako sekvencia každej 4 772 litery. Počítač rozdelil celú Bibliu na 64 radov, každý s dĺžkou 4 772 písmen. V strede tejto matrice sa zvisle objavilo meno a priezvisko premiéra. Jeho meno prekrýval výraz: "Vrah zabije." Nebolo tam však meno vraha, ani dátum aktu. Až po zajatí vraha sa podarilo nájsť meno Amir.

Budúcnosť závisí od nás

Podľa Ripsa Starý zákon obsahuje nekonečné množstvo informácií. Zakaždým, keď sa použije nové kľúčové slovo či výraz, počítač uloží 304 805 písmen piatich Mojžišových kníh do novej matrice, v ktorej sa vynoria nové slovné spojenia. Informácia o budúcnosti je podaná tak, že slová sa navzájom križujú, alebo sa nachádzajú v blízkom susedstve. Autor biblickej šifry tvrdí, že v priebehu piatich rokov spolu s Ripsom našiel stovky svetových udalostí zakódovaných v Biblii pred tritisíc rokmi. Našiel nielen zakódovaný dátum pristátia Američanov na Mesiaci, ale aj slová Neila Armstronga: "Malý krok človeka je veľkým skokom ľudstva."

Pred nami je veľa budúcností a biblický kód predvídal každú z nich. Ako píše Talmud: "Všetko bolo predvídané, ale bola daná voľnosť konania." V najbližších sto rokoch sa iba dva dátumy - rok 2000 a 2006 objavujú spolu so slovami "svetová vojna" a "atómová záhuba." Najnebezpečnejší je rok 2006, kedy (s pravdepodobnosťou 1:1000) sa objavujú zároveň spojenia "koniec dní" a "záhuba Izraela", ako aj "veľké zemetrasenie". Biblická šifra udáva záhubu Izraela na rok 1996 a rok 2000. Ale pri prvom dátume sa objavuje otázka: "Zmeníš to?" Pri druhom sa objavuje predpoveď: "Odložíš." Pri predpovedi "svetovej vojny" v rokoch 2000 a 2006 je zároveň veta: "Odložím vojnu." Otázka znie, na ako dlho?

Tajné texty v Biblii nás varujú pred nebezpečenstvami, ale zároveň nám ukazujú, že budúcnosť do značnej miery závisí od nás. Na kvalite našich vodcov, vedcov a tých, ktorí ich nasledujú.

V skrytom texte Biblie sa objavuje aj meno Alberta Einsteina, a okrem iných výrazov sa vedľa jeho mena nachádzajú slová "vyvrátil súčasnú skutočnosť". Možno je v Biblii skryté aj úplné poznanie a pochopenie vesmíru, ktoré sa Einstein márne snažil nájsť pracujúc nad jednotnou teóriou poľa. Biblický kód radí: "Pridať piatu časť." Zrejme ide o piaty rozmer, popri troch rozmeroch priestoru a štvrtého rozmeru času. Čo je piaty rozmer, ktorého existenciu potvrdzuje kvantová fyzika, hoci ho ešte nedokáže definovať? Dr. Rips, objaviteľ biblickej šifry, pripomína, že najstaršie náboženské texty takisto hovoria o existencii piateho rozmeru. Volajú tento rozmer "hĺbka dobra a hĺbka zla", akoby mravné rozlišovanie bolo podmienkou nášho prežitia.

Biblia teda obsahuje výstrahu pre svet. Otázkou však je, kto toto varovanie vyslovil. Podľa Starého zákona tak učinil sám Boh, a to 1200 rokov p.n.l. Na vrchole hory Sinaj počul Mojžiš hlas, ktorý mu dal desať prikázaní, a potom mu nadiktoval Tóru, čiže prvých päť kníh Starého zákona.

Ešte viac informácií nájdete v tomto dokumente (odvysielané na STV2):

Žiadne komentáre: