piatok 18. júla 2008

Vybraté posolstvá

Posielam ťa ako Svoju posolkyňu


23. októbra 1987

Dnes ráno som si hovorila, čo asi Ježiš prežíval, keď Mu farizeji neverili a aké ťažké to pre Neho muselo byť, keď ich nemohol presvedčiť, že je skutočne Syn Boží. Ako veľmi bol nimi nepochopený!

A koľko ľudí dnes chápe Moje Posolstvo a plne mu verí?

Ale áno, sú takí a je ich viac než tých, ktorí neveria.

Povedz Mi, koho je viac z tých, ktorí počujú Moje Posolstvá, plne ich chápu a veria v ne: Mojích oviec alebo jahniat? 1 Kto je viac ochotných ich počuť?

Zo skúsenosti viem, že skôr Tvoje jahňatá sú ochotné počúvať.

Je to dnes presne ako včera Moja dcéra, časy a správanie ľudí sa nezmenili - je to zase rovnaké tak ako predtým Ako vtedy, keď som ešte prebýval na zemi. Mnohí verili, že som ďalší prorok, len veľmi malá skupina verila, že som Mesiáš. Farizeji však, potom čo Ma počúvali, sa na Mňa vrhli a obviňovali Ma, že sa rúham Bohu. A teraz, Vassula, prečo sa divíš ľuďom, prípadne tomu, čomu teraz veria? Prichádzaš odo Mňa a dnes ťa posielam ako Svoju posolkyňu s Posolstvom Pokoja a Lásky. Prídem, aby som zjednotil Svoju Cirkev. Ale dnes je to ako včera

Poviem ti: vrchnosť bude bezradná a mnohí sa budú zdráhať bezvýhradne veriť, že toto Posolstvo prichádza priamo odo Mňa. Niektorí sa budú baviť na tvoj účet, budú ťa nepríjemne dôkladne skúmať. Iní sa ani nebudú obťažovať, aby ťa aspoň pár minút počúvali. Ďalší budú falošně vykladať Moje Posolstvo, lebo zase presahuje ich múdrosť

Pozri sa predsa, ako k vám prichádzam – so Srdcom na Dlani - ponúkam všetko Svoje Odpustenie. Používam teba, ktorá si tak slabá a úbohá, aby si bola Mojím nástrojom. Tak sa zjavujem skrze teba, aby som sa vrátil na zem a zjednotil vás. Ale hovorím ti skutočne: Keby len boli chceli dbať vnuknutiam Môjho milovaného Jána XXIII, vnuknutiam, ktorá všetky pochádzajú odo Mňa, potom by pochopili, že hodina sa blíži. Hľadajte v jeho slovách, lebo všetko, čo predpovedal, pochádza skutočne odo Mňa. Maličká, nech všetci vedia, ako pôsobím

Môj Bože a môj Milovaný Otče, často mávam strach postaviť sa proti všetkým tým zdráhaniam a odmietaniam, všetkým pohanám a hluchote, lebo skutočne verím, že toto všetko prichádza od Teba. Akú radosť by pocítili, keby uverili, že sa k nám vraciaš so Svojím Milosrdenstvom a Láskou, aby si bol pri nás, aby si nás zjednotil, zachránil nás a dal ožiť Svojej Cirkvy!

Nestaraj sa o všetko ďalšie. Keď hania teba, potom hania i Mňa. Všetko, čo ti spôsobia, spôsobia i Mne 2

Šťastná duša, ktorá poznáva, čo ty poznávaš, pretože hovorím ti, mnohé duše, ktorých si veľmi cením, chceli poznať, čo ty poznávaš, ale nedokázali to. Chceli počuť, čo ty počuješ, vnímať, čo ty vnímaš, ale nikdy nemohli
Vassula, Moja milosť na tebe spočíva

Ďakujem Ti, Otče, že si zhliadol na mňa, najúbožejšieho z tvorov, a že si mi daroval všetky tieto milosti. Česť buď vzdaná Bohu, Všemohúcemu, ktorý tróni nado mnou!

Zostaň veľmi blízko u Mňa, pretože ťa čaká ešte omnoho viac skúšok

My, nás?

Áno, Pane. My, nás.


1 ovce - kňazi, jahňatá - laici
2 Boh mi pripomenul, že so mňou všetko zdieľa, moje starosti i úzkosti. To ma upokojilo.


Moje plody sú tvojím svedkom

4. februára 1988

Od Dávida som dostala dopis s novinovým výstrižkom, kde sa hovorí o tom, prečo Cirkev a mnohí ľudia reagujú na 'zjavenia' nedôverčivo a skepticky. Podľa nich sa predovšetkým obávajú podvodu a klamu, ktorý sa ževraj v tejto oblasti nezriedka vyskytuje. Nezabúdajme, ako nedôverovali fatimskému zázraku. A dnes, dnes sú skeptickí a odmietaví voči Garabandalu. Snáď neskôr ho budú môcť akceptovať, neskôr, až už bude príliš neskoro. Skepsa, tento postoj nedôvery a neviery, je zakotvený v dnešnom človeku až príliš. Otče, mám... 1

Povedz to.

Mám veľký strach, že i pápež by mohol odmietnuť toto zjavenie. Prečo by mi mal veriť? Prečo by mi vôbec niekto mal veriť? Áno, keby to sami zažili! Len vtedy...

Vassula, dal som ti Svoj Chlieb a živil som ťa ovocím zo Svojej záhrady, dával som ti jedlo Svojou Vlastnou Rukou. Ó milované dieťa! Kto ťa obrátil? Nebol som to Ja? Kto ťa učil milovať Ma? Kto ťa hľadal a našiel medzi mŕtvymi a sklonil sa, aby ťa prebudil, ak nie Ja? Kto ťa súcitne niesol do Môjho Domu, aby ťa ošetroval a liečil, dokiaľ si sa neuzdravila - nebol som to Ja? Kto ťa každý deň učil Mojím Cestám, ak nie Ja! A kto teraz obracia Moje deti? Nie som to Ja?

Ja som tvoj Záchranca, Vassula. Si len časťou Mňa. Nie si schopná žiť sama, potrebuješ Mňa. Tak ako konár nemôže niesť ovocie sám zo seba, ale musí vyrastať z kmeňa, tak i ty vo vzťahu ku Mne. Tvoje ovocie pochádza odo Mňa. Moje Ovocie živí mnohých. Moje plody sú tvojím svedkom. Tí, ktorí pochybujú, si podľa tvojích plodov môžu povedať: "Dobrý strom prináša dobré ovocie".

Keď Moje vyhladnuté deti okusia Moje Ovocie a vrátia sa ku Mne so slzami ľútosti v očiach, mám radosť. Ako Ma to obšťastňuje: Vytrhávam ich z pazúrov diabla. Vassula, maj trpezlivosť! Povedal som, že Moje Slovo je ako pramienok, ktorý sa stáva potokom, riekou, riekou, ktorá tečie ďalej, je stále širšia a širšia, a nakoniec sa vleje do mora, ba stane sa morom, Morom Lásky, ktorá zaplaví vaše srdce a konečne bude Láska medzi vami ako Láska


Varoval som ťa, Vassula, že mnohí ťa budú odmietať.
2 Uč sa to prijímať. Bol som mnohými odmietaný, opovrhovaný a plakal som nad ich zatvrdnutosťou.

(Ježiš so mňou hovoril, ako keby hovoril s dieťaťom. Usmial sa na mňa, aby mi ukázal, ako to mal ťažké.)

Poď, naučíš sa to
Milujem ťa. Pomôžem ti vo všetkom. Obrátim ešte mnohých

Nás! My! Vnímaj Moju Prítomnosť! Tešíš Ma, keď tak konáš

Áno, Pane, ďakujem za Tvoju pomoc.


1 Tu som zaváhala
2 Viď 23.10.1987 a viackrát


Rozdávam slobodne svoje Slovo

10. januára 1988

Môj Bože, je dobré, keď človek občas počuje o dušiach, ktoré prijímajú Tvoje diela ako ja, ale iným spôsobom. 1 Počula som už o dvoch osobách, ktoré prijali podobné posolstvá ako ja, dané Svätým Duchom, ale počas extázií, ako Svätý apoštol Ján.

Rozdávam slobodne Svoje Slovo - budem tak konať vždy. Milovaná, urob Mi radosť a modli sa so Mňou. Moja Duša ti dáva prednosť Poď, pomodlíme sa 2

"Spravodlivý Otče,
som ochotná konať Tvoju Svätú Vôľu.
Chcem kráčať dopredu
a svojou láskou vynahradzovať tŕne,
ktoré sú vo Tvojom Citlivom Srdci,
tie tŕne, ktoré v ňom stále ešte sú. Amen."

Poď, naučím ťa ešte jednu veľmi účinnú zmiernú modlitbu Hovor po Mne tieto slová:

'Verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa, amen'

Ale Pane, to hovoril Tvoj anjel Mieru vo Fatime!

Naučil som Svojho anjela sa tak modliť. Teraz učím túto modlitbu Svoje deti, aby sa ju modlili ako zadosťučinenie

Áno, Pane, si skutočne moja Nádej.
Si moje Šťastie, môj Úsmev.
Verím v Teba, si Radosť môjho života,
vzývam Ťa naveky.
Amen.

Poď teraz ku Mne. 3 Áno, teraz urob znamenie Môjho Kríža.

(Vstala som a išla som k Nemu, pokľakla som a urobila znamenie kríža.)

Áno, v Trojjedinosti Milujem ťa, Moja dcéra Nás, my?

Áno, Pane.

Povedz im to, povedz im to

Pritom Pán mienil spôsob robenia kríža, ako ho poznám z právoslavia: palec, ukazovák a prostredník spojené - na znamenie Trojjediného Boha. Tak potvrdzujeme Najsvätejšiu Trojicu.


1 Vtedy som ešte nevedela, že väčšina z týchto zjavení je nadprirodzených
2 Ježiš prišiel bližšie a položil mi Ruku na rameno
3 Ježiš chcel povedať: pred obraz Svätého Plátna

Žiadne komentáre: