štvrtok 28. augusta 2008

Maria Valtorta

Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som Ja miloval vás

"Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som Ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste Moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 34-35)

Pán Ježiš zjavil talianskej mystičke Márii Valtorte nasledujúce slová o láske k blížnym a láske Boha k ľuďom:

"Od kolísky po kríž. Od Betlehema po horu Olivovú, miloval som každého z vás.

Zima a bieda mojej prvej noci na svete ma neodradili od toho, aby som vás miloval s mojím duchom a znížiac seba až do bodu neschopnosti, ja, Slovo, aby som vám povedal: Milujem vás. Povedal som vám tie slová s mojím Duchom, ktoré sú neoddelideľné od slov môjho Otca, s ktorým som bol v neustálej činnosti.

Utrpenie mojej poslednej noci na Zemi mi nezabránilo v tom, aby som vás miloval. Skôr sa dotklo najvyššých vrcholov lásky. Skôr horelo v najživšom vzplanutí. Pohltilo všetko čo nebolo láskou, dokonca vytlačilo krv z mojich žíl spolu s mojim odporom k hriechu a mojou ľútosťou nad Otcovou odovzdanosťou.

Ktorá je väčšia láska ako tá, ktorá dokáže milovať aj keď vie, že ona sama je nenávidená? Takto som miloval každého z vás.

Prvé gesto mojej ruky bolo pohladenie, posledné požehnanie. A medzi týmito dvoma gestami, prvým, zrodeným v tmavej zimnej noci, posledným, v lesku páliaceho rána bolo 33 rokov giest lásky, ktoré boli spojené s toľkými aktivitami lásky. Láska so zázrakmi, láska s uzdraveniami detí a priateľov, láska Majstra, láska Darcu, láska Priateľa, láska, láska, láska...

A pri poslednej večeri viac ako ľudská láska. Pred zviazaním a prebodnutím, tieto moje ruky umyli nohy apoštolom, i toho, ktorého srdce som si želal očistiť a lámali chlieb. A s chlebom som lámal aj svoje srdce a tento chlieb som vám dal. Pretože som vedel, že môj návrat na Nebesia je blízko, nechcel som vás zanechať samých. Pretože som vedel ako ľahko zabudnete a chcel som, aby ste sa videli ako bratia posadení za jednoduchým jedálnym stolom, okolo môjho oltára, tak ako by ste povedali jeden druhému: "Patríme Ježišovi".

Aká je väčšia láska ako tá, ktorá dokáže milovať toho, kto ju mučí? Je to taká láska, ktorou milujem každého z vás. A vedel som, ako sa mám za vás modliť keď som umieral.

Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. (Jn 15, 12) Nenávisť zháša svetlo. I jednoduchý odpor zatieňuje pokoj. Boh je Pokoj, On je Svetlo, pretože je Láska. (porov. 1Jn 1,5; 4, 7-8) Ale ak nemilujete, a nemilujete tak ako som ja miloval vás, nemôžete mať Boha.

Tak ako som ja miloval vás, preto bez povýšenosti. Z tohto Bohostánku, z tohto kríža, z tohto Slova prúdia iba slová pokory.

Ja som Boh a som vašim Služobníkom a zostávam tu čakajúc na každého z vás, aby mi povedal: "žíznim", na to, aby som vám dal seba – chlieb. Som Boh a zjavujem sa vašim očiam obnažený a preklínaný na kuse dreva, ktoré bolo hanebným nástrojom na popravenie. Som Boh, a prosím vás, aby ste milovali moje srdce. Ja prosím vás. Kvôli láske k vám: pretože ak milujete, robíte si tým sebe samým dobre. Som Boh. Spolu s vašou láskou alebo bez nej som vždy Boh. Ale vy nie ste. Bez mojej lásky nie ste ničím: ste prachom.

Chcem každého z vás so mnou. Chcem, aby ste boli tu. Chcem urobiť z vášho prachu svetlo blaženosti. Nechcem, aby ste zahynuli, ale aby ste žili: pretože som Život a chcem, aby ste mali Život.

Milujte sa navzájom bez egoizmu. Bola by to nečistá láska, určená k chorobnej smrti. Milujte sa navzájom tým, že budete chcieť pre iných viac dobra ako pre seba samých. Je to veľmi ťažké. Ja viem. Ale vidíte tento Eucharistický chlieb? On urobil mučeníkov. Boli stvoreniami ako je každý z vás: ustráchaný, slabý, so zlozvykami. Tento chlieb urobil z nich hrdinov.

V prvom bode som vám poukázal na moju krv pre vaše očisťovanie. (odvolávka na predchádzajúce body, ktoré Pán Ježiš zjavil) V tomto treťom bode, na to aby ste sa stali svätými, vám ukazujem tento oltár a tento chlieb. Z hriešnikov vás krv urobila spravodlivými. Chlieb vás zo spravodlivých robí svätými. Kúpeľ očisťuje, ale nedáva výživu. Osviežuje, obnovuje, ale nestáva sa telom v tele. Ale potrava sa stáva krvou a telom, stáva sa vami. Moja potrava sa stáva vami samými.

Ó! Uvažujte! Pozrite sa na malé dieťa. Dnes je svoj chlieb a zajtra znovu, a potom popozajtra, znovu a znovu. Pozrite sa, ako sa z neho stáva muž: vysoký, robustný, pekný. Je to matka, vďaka ktorej bol takto vytvorený? Nie. Jeho matka ho počala, nosila, priniesla na svetlo sveta, kojila ho a milovala ho, milovala, milovala. Ale ak by po jeho mlieku tento maličký nemal nič iné iba kúpanie, bozky a lásku, zahynul by od vyhladovania. Toto malé dieťa sa stáva mužom zo stravy pre dospelých, ktorú požíva. Tento muž je taký preto, že denne požíva svoju stravu.

Tak isto je to s vašim duchovným životom. Živte ho s pravou stravou, ktorá zostúpila z neba, a ktorá vám z neba prináša všetku energiu, aby ste sa stali mužnými v milosti. Zdravá a silná mužnosť je vždy dobrá. Pozrite sa, o koľko ľahšie je nájsť chorého muža s tvrdosťou a bez súcitu alebo trpezlivosti. Moja potrava vás urobí zdravými a silnými, s mužnosťou ducha a budete vedieť ako milovať iných viac ako seba, tak ako som vás miloval ja.

Pretože pozrite sa, synovia, ja som vás nemiloval tak, ako niekto miluje sám seba, ale viac ako seba samého. Tak veľmi, že som sa odovzdal na smrť, aby som vás zachránil od smrti. Ak teda milujete, budete poznať Boha dôverne. Viete čo to znamená poznať Boha dôverne? Znamená to poznať chuť pravej Radosti, pravého Pokoja, pravého Priateľstva.

Ó! Priateľstvo, Pokoj, Radosť Boha! Je to odmena zasľúbená požehnaným. Ale je už daná tomu, kto miluje tu na Zemi celou svojou bytosťou.

Láska, aby bola skutočná, nie je zo slov. (porov. 1Jn 3,18) Je zo skutkov. Aktívna ako jej zdroj, ktorým je Boh. Ani sa nikdy neunaví zo svojej činnosti, ani zo sklamaní, ktoré prichádzajú od jej bratov. Čistá je tá láska, ktorá padá ako vták, ktorý má oslabené krídla, keď ho zraní prekážka! Pravá láska, i keď je zranená, vstáva, rastie. S pazúrmi a zobákom sa škriabe hore, ak už nemôže viac lietať, aby nezostala ležať v tieni a chlade, aby bola na slnku, ktoré je liekom pre všetku bolesť. Ale hneď ako sa zotaví, pozrite sa ako znovu začne lietať. A ide od Boha ku svojim bratom a od nich k Bohu. Tento anjelský motýl, ktorý nesie živiny z nebeskej záhrady, aby ich priniesol pre kvety na zemi a Bohu nesie vône zachytené od naskromnejších kvetov. On ich môže privítať a požehnať.

Ale beda, ak sa dostane ďaleko od slnka. Slnko je moja Eucharistia, pretože je Otcovým požehnaním , láskou Ducha, pokým ja som Slovom, prácou.

Poďte a jedzte. Toto je potrava, ktorú horlivo žiadam, aby ste požívali."

3 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Kniha "Život Pána Ježiša" autorky
M.V. najviac zasiahla do môjho života. Vrela vďaka, mne samému sa
neparilo o M.V.nič viac dozvedieť.
Jozef, Prešov

Michal Pekara povedal(a)...

Tú knihu by som si aj ja rád prečítal, ale to bude asi problém ju niekde kúpiť. Mňa zas veľmi oslovilo Umučenie od Cataliny Rivas.

Anonymný povedal(a)...

Unikátne zjavenia M.V.začínajú vychádzať aj na Slovensku.Dajú sa objednať na www.mariavaltorta.sk
Jozef, Prešov