piatok 3. októbra 2008

Fotogaléria

Medžugorie a iné zaujímavé fotografie

Má sa zato, že toto je snímka Márie, urobená jedným kňazom v Medžugorií.


Oblak anjela.


Vizionárka Vicka dostáva anjelskú kopiju cez srdce. Ak sa pozriete lepšie, môžete vidieť anjelovu tvár a telo.


Obraz Panny Márie v oblakoch.


Obraz Panny Márie v erupcií lávy.


Kristus sa javí "v tele" na jednoduchom kostolnom kríži.


Slovo "Christ" napísané na oblohe v Medžugorií.


Ukrižovaný Ježiš sa javí v oblakoch v Medžugorií.


Čo odhalila táto fotka po vyvolaní filmu...


Tvár stigmatizovaného kňaza Pátra Pia odhalená na fotografií z jeho cely. Fotka bola urobená iným stigmatizovaným kňazom Frà Elia.


Eucharistický zázrak, ktorý sa udial cez svätú omšu slávenú biskupom Claudio Gatti, 11.6. 2000.


1968, Zjavenie Našej Pani nad kostolom v Zeitoun, Egypt. Schválené Vatikánom.


Ukrižovaný Ježiš sa javí v oblakoch.


Kristus sa javí v oblakoch.

Žiadne komentáre: