piatok 19. septembra 2008

Duše idú do zatratenia, lebo sa za ne nikto neobetuje a nemodlí

Pútnické La SaletteLa Salette je malá dedinka v čarokrásnom prostredí francúzskych Álp v diecéze Grenoble. Nachádza sa ďaleko od ruchu miest a dopravného spojenia v nadmorskej výške cca 1 800 m. Dedinka ako stovky iných vo Francúzsku, a predsa známa v celom katolíckom svete. Preslávila sa 19. septembra 1846. V ten deň sa na horských pastvinách stretli s krásnou Paňou dvaja pastierikovia - štrnásťročná Melánia a jedenásťročný Maxim. Najprv videli žiaru v tvare gule. Z nej sa postupne vynárala postava. Keď ju zbadali, sedela s hlavou v dlaniach a plakala. Zavolala deti, aby podišli bližšie. Dlho sa s nimi zhovárala a potom sa vzdialila vznášajúc sa v jasnom svetle. Od toho dňa zástupy ľudí prichádzajú navštíviť „plačúcu“ Pannu Máriu - Zmieriteľku hriešnikov, ktorú si uctievajú v tamojšej bazilike.

Podľa slov detí im krásna Pani prišla povedať, že dlho prosí za nich svojho Syna a že už nevládze dlhšie zadržať jeho trestajúcu ruku, ktorá je veľmi mocná a ťažká! Hovorila, že ľudia znesväcujú nedeľu, že v lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien, kým ostatní celé leto v nedeľu pracujú. V zime, keď nemajú čo robiť, prichádzajú síce viacerí, no niektorí len preto, aby sa vysmievali z náboženstva. Hovorila aj o tom, ako ľudia nedodržiavajú Veľký pôst, ako „furmani“ hrešia, preklínajú, neúctivo vyslovujú meno jej Syna... Povedala, že ak vyjde úroda navnivoč, bude to ich vina.

Krásna Pani tak predpovedala zničenie úrody zasiateho obilia, hovorila o veľkom hlade, o úmrtí detí, o skaze orechov a hrozna. Deťom odovzdala tajomstvo a vyzvala ich, aby sa modlili, dobre modlili ráno i večer...

Jej slová o skaze obilia neskôr poslúžili ako dôkaz, že deti hovoria pravdu. Posolstvo sa končilo tým, že ho majú ohlásiť všetkému ľudu.

Potom krásna Pani kráčala smerom k úbočiu, z ktorého predtým Melánia a Maxim zbehli. Deti ustúpili, aby mohla ­ prejsť. Keď prekročila potôčik zopakovala poslednú výzvu a stúpala chodníčkom a ony kráčali za ňou. Keď vyšla hore, vzniesla sa do výšky asi 1,5 m, pozrela k nebu, potom na zem a obrátená tvárou k juhovýchodu celá vo svetle pomaly mizla. Deti nechápali, s kým sa stretli. Už na druhý deň začali ľudia vystupovať na „svätú“ horu. Veľká zvesť sa šírila na všetky strany.

O päť rokov 19. septembra 1851 sídelný biskup diecézy Grenoble Philibert de Bruillard vydal oficiálny dekrét. Časť z neho znie: "Usudzujeme, že zjavenie Najsvätejšej Panny dvom pastierom dňa 19.septembra 1846 na jednej hore v Alpách vo farnosti La Salette v dekanáte Corps má všetky znaky pravdivosti, fakty sú zdôvodnené a veriaci ho môžu prijať ako hodnoverné."

20. augusta 1879 bol na mieste zjavenia konsekrovaný kostol, ktorý je obdarovaný titulom bazilika. Skupina kňazov tu neskôr vytvorila rehoľu Misionárov Božej Matky z La Salette, ktorá sa dodnes o pútnické miesto stará. Dnes mnohí pútnici prichádzajú na toto ozaj úchvatné miesto a všetci sa zhodujú v tom, že je to rozprávková krajina. Neprichádzajú však aby obdivovali kraj, ale aby si pripomenuli odkaz Božej Matky, zamysleli sa nad ním, konali pokánie a urobili si predsavzatia. Každému veriacemu by som doprial zažiť atmosféru, ktorá vládne v La Salette... pokoj, zvláštna prítomnosť Božia i Panny Márie... Je to zážitok na celý život.


Tajomstvo, ktoré odovzdala Panna Mária Melánii 19.9.1846:

Ako vieme, vo Francúzsku v La Salette sa Panna Mária zjavila dvom deťom: Melánii a Maximovi. Melánii odovzdala dôležité prorocké tajomstvo o Cirkvi. Pretože Panna Mária tu prorockým duchom hovorí o udalostiach vo svete a v Cirkvi , ktoré až dnes sa pred nami v plnej pravde rozvíjajú. Muselo to byť hrozným utrpením pre Melániu zvestovať tajomstvo, ktoré ľudia v minulom storočí ešte nemohli plne pochopiť. Zato ho môžeme pochopiť my dnes.

V Novej cirkvi sa veľmi málo hovorí o tomto tajomstve, lebo je nepríjemné pre jej predstaviteľov vo Vatikáne. Oni zatvárajú oči nielen pred Matkou Božou , ale aj pred pravdou jej Božského Syna, ktorý s Duchom Svätým učí Cirkev Božiu od jej založenia.

Výber z tohto tajomstva:

"Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúženim sv.omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna. Nieto viac štedrých duší a nieto nikoho hodného, kto by priniesol nepoškvrnenú obetu večnému Otcovi...Boh zasiahne nepredvídaným spôsobom. Beda obyvateľom zeme. Boh sa pomstí a nikto nebude môcť utiecť pred toľkými súženiami...Vodcovia Božieho ľudu zanedbávajú modlitbu a pokánie a diabol zatemnil ich inteligenciu...Boh dovolí starému hadovi rozštiepiť každú ľudskú spoločnosť a každú rodinu. Fyzické a morálne agónie doľahnú na ľudstvo, ktoré bude ponechané samo na seba... Boh pošle tresty, jeden za druhým po dobu 35 rokov...Kostoly budú zatvorené a znesvätené. Kňazi a rehoľné rády budú prenasledované a podstúpia krutú smrť. Mnohí z nich stratia vieru a veľké množstvo kňazov a rehoľníkov odvrhne pravé náboženstvo. Medzi nimi budú aj biskupi...

V roku 1864 Lucifer s veľkým množstvom diablov bude uvoľnený z pekla. Títo budú postupne uhášať vieru, aj u tých, ktorí sú zasvätení Bohu. Zaslepia ich takým spôsobom, že ak neobdržia špeciálnu milosť, osvoja si ducha týchto anjelov pekla. Mnoho rehoľných inštitútov stratí vieru a stratia mnoho duší...

Zlé knihy zaplavia zem a duchovia temnôt spôsobia vlažnosť v každej službe Bohu...

Títo duchovia temnôt budú mať veľkú moc nad prírodou. Týmto duchom sa budú stavať veľké chrámy. Ľudia budú prevážaní z miesta na miesto týmito duchmi a medzi nimi budú kňazi, pretože títo nebudu vedení dobrým duchom Evanjelia, ktorý je duchom pokory , lásky a nadšenia pre slávu Božiu...

Všade budú neobvyklé zjavy, pretože pravá viera vyhasne a falošné svetlo bude osvecovať ľudí. Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou. Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. Cirkev bude vystavená prenasledovaniu, nastane doba temnôt, Cirkev zažije hroznú krízu. Pravá viera v nášho Pána bude zabudnutá. Každý jednotlivec bude chcieť byť predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Oni zrušia civilnú ako aj cirkevnú zákonnosť. Rozmnožia sa vraždy, nenávisť, žiarlivosť, klamstvá a vzbury bez lásky k vlasti a rodine...

Všetky civilné vlády budú mať jeden a ten istý cieľ: zrušenie každého náboženského princípu spoločnosti a tým pripravia cestu pre ateizmus, špiritizmus, materializmus a nerestiam každého druhu...

Dôjde k znesväteniu svätých miest, kláštorov, ktoré sa tak pokazia, že diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Tí, ktorí sú predstavení reholí, nech sa majú na pozore pri prijímaní nových členov, pretože diabol použije všetky triky, aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi, pretože neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi....

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne...Potom bude hrozná vojna. Za nejaký čas Boh zabudne na Francúzsko a Taliansko, lebo tieto krajiny zabudli na Evanjelium...Ľudia budú zabíjať jeden druhého...dokonca vo vlastných domoch...Paríž bude horieť a Marseille bude zatopené. Niektoré mestá budú zemetrasením zničené a pohltené zemou. Ľudia budú si myslieť , že všetko je stratené a nič nebude možné počuť okrem rinčania zbraní a bohorúhania. Spravodliví budú veľa trpieť. Ich modlitby, pokánie a ich slzy dostihnú nebesá...a vtedy Ježiš Kristus, výkonom svojej spravodlivosti sa zmiluje a rozkáže svojim anjelom usmrtiť všetkých svojich nepriateľov...a vtedy nastane obdobie pokoja a človek bude zmierený s Bohom....Tento pokoj bude trvať len krátko a 25 rokov dobrej úrody spôsobí, že ľudia opäť zabudnú, že hriechy sú príčinou ťažkostí na zemi...

Predchodca Antikrista so svojimi oddielmi bude bojovať proti Kristovi...preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť pravú bohoslužbu... Bude mnoho vojen až po tú poslednú, v ktorej budú bojovať desiati králi Antikrista...ktorí budú jedinými vládcami vo svete...ale deti svätej Cirkvi, mojej viery a moji opravdiví nasledovníci budú rásť vo všetkých čnostiach...

I samotná príroda bude volať po pomste pre hriechy človeka...Traste sa zem a vy, ktorí sa vyhlasujete za služobníkov Ježiša Krista, ale vo svojom vnútri zbožňujete iba seba...

Bude to v tejto dobe, keď sa z falošnej mníšky narodí Antikristus...jeho otcom bude biskup. Už pri svojom narodení bude sa rúhať Bohu a bude mať už aj zuby. Bude hrozne kričať a bude prevádzať hrozné divy a bude sa živiť len nečistotou...zem vydá len zlé ovocie, hviezdy stratia pravidelný chod...zemetrasenia pohltia hory a mestá...Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými.

Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi...volám apoštolov posledných dní...ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom...Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista...

Cirkev bude v zatmení a svet zdesený, keď príde Henoch a Eliáš, ktorí budú naplnení Duchom Božím. Oni budú kázať Božou mocou a ľudia dobrej vôle uveria v Boha...ale beda obyvateľom zeme, ktorí budú krvácať vo vojnách, budú postihnutí hladom, pliagami a epidémiami...

Odporné zvieratá budú padať v podobe ľadovca...bude počuť hlasy vo vzduchu...Henoch a Eliáš budú zabití, pohanský Rím zmizne zo zeme, oheň pohltí mestá. Celý vesmír bude postihnutý hrôzou a mnohí budú zvedení , lebo sa neklaňali pravému Kristovi...

Teraz je čas, keď sa otvorí priepasť a kráľ temnoty, tá šelma...ktorá si domýšľa , že je spasiteľom sveta, sa pyšne zodvihne až k nebu, kde bude zasiahnutá dychom Michala Archanjela. Ona spadne na zem, ktorá sa bude chvieť tri dni. Potom otvorí svoje ohnivé črevá, a tie pohltia šelmu a jej nasledovníkov v pekle. Potom voda a oheň očistia zem a skonzumujú všetky diela ľudskej pýchy a všetko bude obnovené. Bohu sa bude slúžiť a Boh bude oslávený."


Komentár:

Toto posolstvo Panny Márie je veľmi vážnym dokumentom. Je veľmi ťažké pochopiť každý detail, lebo všetky proroctvá, akým je kniha zjavenia sv.Jána vo Sv.Písma sú sčasti už aj teraz zrozumiteľné, niektoré udalosti sa už odohrali a niektoré budú zrozumiteľnejšie neskoršie. Jedno je ale isté, že už sme a ešte len budeme svedkami hlbokej krízy v kresťanstve, odpadom mnohých kňazov a biskupov od pravej viery. Aj Rím stratí vieru a bude sídlom Antikrista.

3 komentáre:

Ivan Marius povedal(a)...

hľadám Toho, Ktorý je naplnený Svätým Božím Duchom Ruach, čiže Jedného z Tých Dvoch, Henocha alebo Eliáša. Ak Ty Si, kontaktuj ma na alex.etiopia@gmail.com
Vsetko co odovzdala Pana Maria v Posolstve je pravda, deje sa to v Cirkvi a ostava nam uz iba modlit sa k Nasmu B*h-u.

Marek povedal(a)...

Okrem tejto knihy Skutočný život v Bohu jestvujú ešte 2 ďalšie takéto podobné knihy v ktorých Ježíš priamo hovorí a to:
1. On a ja od Gabriele Bossis
2.Poselství milosrdné lásky od Marguerite.

Vrelo ich odporúčam každému, pretože nepoznám človeka ktorému by toto čítanie radikálne nezmenilo život k lepšiemu.
Všimnite si, že v týchto knihách hovorí stále ten istý Ježiš svojou rovnakou rečou lásky.

Anonymný povedal(a)...

Ivan Marius, len taka otazocka- myslis ze by to mohli byt Slovaci (pripadne ze by citali tento blog)? mne sa to nezda ale co som chcel HLAVNE- je mozne ze ono to nebude tak velmi rychlo ten druhy prichod (ani antikrist este nemusi byt na svete:), to ale neznamena ze nie je varovanie (a vselijake dalsie udalosti) predo dvermi, mozes pozret stranku
http://catholicplanet.com/secrets/
zaujimavy datum tam je pre to Varovanie- 10.4.2009