štvrtok 18. septembra 2008

Vybraté posolstvá

Emanuelova pieseň


11. novembra 1993


Pokoj s tebou, hovorí tvoj Pán a pre Svoju Slávu sa zjavujem tebe 1 a tvojej spoločnosti! Poď, poď a spievaj Mi pieseň


Neviem, ako mám spievať, Pane.


Nevieš, ako spievať? Potom Mi dovoľ spolu s tebou napísať slová piesne, potom i keď ich budeš len čítať svojím srdcom, ich intonácia sa stane melódiou v Mojích Ušiach, píš:


Emanuel príď,
príď, môj Milovaný,
príď a oživ moju dušu,
príď obdariť moju dušu životom!

Miláčik Otca,
otvorila som dvere svojho srdca -
budem musieť čakať veľmi dlho,
kým vkročíš do mojích izieb?
I keď len prejdeš mojím srdcom,
zanecháš za Sebou jemnú stopu
Svojej vône,
pretože Tvoja Láska uzdraví
moju úbohú dušu.
Duchu Lásky,
dopraj mi podiel zo Svojej Lásky.
Emanuel príď,
príď, môj Dokonalý,
príď uchvátiť moju dušu,
lebo bieda premôže
moje skľúčené srdce!

Miláčik Otca,
aký si Krásny!
Synu Najvyššieho,
kto je ako Ty?

Príď a veď moje kroky v Tvojích Stopách,
vydáme sa na cestu spolu,
budeme sledovať značky,
ktoré položila Ruka Tvojho Otca
a ktoré vedú
do Jeho Rajskej Záhrady;
budeme, môj Milovaný,
jedným srdcom a jednou mysľou
nasledovať sladko voniacu stopu,
vyznačenú Tvojím Otcom.
Pre povzbudenie
pokryl moju cestu safírmi.
Pre moju väčšiu istotu olejom vyznačil
Svoje Sväté Meno všade okolo mňa.

Miláčik Otca,
Ty, ktorého Ruky od Vzkriesenia
stále ronia čistú Myrhu,
príď a zmocni sa mojej duše
jediným pohľadom;

dosť pre moju dušu,
aby zostala pokojná a tichá,
dosť pre moje oči, aby sa radovali
v Tvojej Prítomnosti

Vánok mojej záhrady,
tryskajúci Prameň mojej duše,
Zdroj Najvyššej Lásky,
nanajvýš milovaniahodný a Svätý,
od Teba pochádza
všetka plodnosť.
Vylej Svojho Ducha na celé ľudstvo,
ukáž Svoju Veľkú Lásku
na Nebi i na zemi.

Miláčik Otca,
celý si krásny;
ku čomu Ťa prirovnám,
môj Život?

Ku stĺpu vonného dymu,
ku žiariacemu lúču Svetla,
k závanu vône myrhy.
Tvoja velebná Prítomnosť, Pane,
majestátne stojí predo mňou,
a ako by som, ach, sama bola kráľovnou,
dvíhaš ma, aby si mouj dušu
zovrel v Náručí,
nežne mi Svoju Lásku
šepkáš do ucha:
"Holubica Moja, som chorý
láskou k tebe"


Prichádzam ťa navštíviť
z najvyššieho neba,
odložil som Svoju Korunu
a zostúpil z Trónu -
bez váhania.
Už len chvíľočku,
veľmi malú chvíľočku, a
prekliatie bude zrušené.
Obnovím vás
a vrátim vám vaše božstvo.

Moja milovaná, dám vám vodu
z prameňa Života;
zadarmo dám tomu, kto žízni
po Mojej Láske.
Váš Kráľ nebude odpočívať,
vôbec nie, milovaná Moja Duša,
dokým Mu nedovolíte
vtisknúť na vaše srdce
Svoje Božské Pobozkanie,
Bozk Svojích Úst.
2
Nepozorovala si,
ako slnko potemnie
vždy, keď pochybuješ o Mojej Láske?

Priblíž sa ku Mne, najdrahšia duša,
a vylejem na teba
nespočetné poklady
Môjho Svätého Srdca;

práve pre teba som ich uchovával,
aby tvoja duša skrásnela
ako na jar a stala sa
vežou zo slonoviny,
Nebom pre Mňa samého.
Uvedomila si si, ako som
ťa na Seba naštepil?
Dopraj Mi znova počuť tvoj hlas ..."

Ako si Skvelý,
Pomazaný,
Obetný Baránok Otca,
obklopený Svojími anjelmi
a všetkými svätými.
Neodolateľný,
Odlesk Otca,
Svetlo trikrát sväté,
Jeden v Troch,
Tri v Jednom Svetle,
jasnejší než tisíc sĺnk.
Ako to, že som bola uznaná za hodnú
vidieť Syna
a v Synovi vidieť Otca?

"Nepočula si, Moja holubica,
že pokorní sa vo Mne budú radovať
a najchudobnejší budú jasať
v Mojej Prítomnosti?
Nevšimla si si, akú slabosť
mám pre úbohých a
ako Ma teší vyučovať
chudobných?"

Môj Bože, môj Bože!
Kto je tá, ktorá vystupuje ako svitanie,
trblieta sa v pološere
ako venuša?
Kto je tá krásnejšia než mesiac,
ozdobená slunkom,
Brána dokorán otvorená v Jej Srdci?

"Je to Kráľovna Nebies,
je to Moja Matka a vaša Matka -
najkrásnejšia zo žien.
Krásna ako Nebo,
žiariaca ako Moja Sláva
jedinečná vo Svojej Dokonalosti,
potešenie Mojej Duše.
Ona je tá žena
s korunou dvanástich hviezd,
Nádoba Mojej Slávy,
Odraz Môjho Večného Svetla.

Jej Prítomnosť na Mojom Dvore
zatieni všetky súhvezdia dohromady.

Ona je Nádobou Pravého Svetla,
Slova,
ktoré sa stalo telom a žilo medzi vami.
Ona je Milosťou v Milosti,
Najsladšou Piesňou
žalmistov.

Ona je Predmetom Mojej Radosti,
Mojou Cťou a Mojou Hrdosťou.
Ona je Brána Nebies,
Tá, ktorá ukazuje Svojím deťom, ako
vojsť do Môjho Kráľovstva.
Ona je Mojím Majstrovským Dielom,
Utešiteľkou vášho Utešiteľa,
Spoluvykúpiteľkou vášho Vykúpiteľa,
Nevestou Môjho Svätého Ducha.

Dcéra, nedoprajem si odpočinku,
dokiaľ i teba nevezmem
do Domu Svojej Matky,
do Jej Svätenice, kde Ma počala,
aby som i tebe ukázal
Jej Krásu.
Potom, ako šľahnutím blesku
všetky tajomstvá, ktoré
sa ti zdali byť zdrojom záhad,
budú odhalené
i tebe, Moja milovaná,
a pochopíš,
prečo Žena odetá Slnkom
teraz zostupuje z Môjho Dvora
k vám všetkým
v okamihu tak temnom.

Nech sa tvoje oči, Moja holubica,
dívajú dopredu,
dívaj sa priamo pred seba.
Vrátim sa po Ceste,
ktorú som prešľapal, Moja láska;
prídem a Sám sa budem
starať o Svoje Vinohrady.
Emanuel bude s vami "


... páči sa ti to?


Veľmi!


Dobroreč Mi teda, chváľ Ma a miluj Ma ...

Nech je Tvoje Meno pochválené a velebené, nech nás Láska učí Ho milovať. Kiež sa Ťa naučíme hľadať v jednoduchosti srdca, kiež Tvoj Svätý Duch naplní celý svet. Nech ani jedna z Tvojích kvetín nevädne, nech všetky kvitnú a nežnou vôňou oslavujú Teba, ó Svätý Svätých.


1 mnohokrát ma Pán zmaže a ukáže sa Sám ľuďom, miesto mňa
2 Pís 1,1

1 komentár:

Marek povedal(a)...

Okrem tejto knihy Skutočný život v Bohu jestvujú ešte 2 ďalšie takéto podobné knihy v ktorých Ježíš priamo hovorí a to:
1. On a ja od Gabriele Bossis
2.Poselství milosrdné lásky od Marguerite.

Vrelo ich odporúčam každému, pretože nepoznám človeka ktorému by toto čítanie radikálne nezmenilo život k lepšiemu.
Všimnite si, že v týchto knihách hovorí stále ten istý Ježiš svojou rovnakou rečou lásky.