utorok 16. septembra 2008

Tri modlitby

Ježiš doporučil Vassule, aby sa denne modlila nasledujúce modlitby:


Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu


Ó Pane Ježišu Kriste,
Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu
zverujem tento úmysel:
(tu vzneste svoju prosbu)

Zhliadni len na mňa,
a potom nech vládne Tvoje Najsvätejšie Srdce.
Kiež rozhodne Tvoje Najsvätejšie Srdce...
Počítam s Ním... Dôverujem Mu...
Vrhám sa k nohám Jeho Milosrdenstva...

Pane Ježišu!
Neopustíš ma v nešťastí.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
dôverujem v Teba.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
verím v Tvoju lásku ku mne.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
príď Tvoje Kráľovstvo.
Ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
modlil som sa už o mnoho dôkazov
Tvojej priazne a zakúsil Tvoju pomoc,
ďakujem Ti za to.

Teraz ťa opäť úpenlivo prosím: vezmi môj úmysel
a vlož ho do Svojho Najsvätejšieho Srdca.
Keď ho večný Otec uvidí
pokrytý Tvojou Drahocennou Krvou,
ničoho neodoprie.
Potom už to nebude prosba moja, ale Tvoja.

Ó Ježišu, ó Najsvätejšie Srdce Ježišovo,
v Teba vkladám svoju nádej.
Nedaj mi nikdy zahynúť.


Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel
chráň nás v boji a pomáhaj nám v zápase
s úkladným nepriateľom našej spásy, satanom.
Ty, slávne knieža nebeského vojska,
Božou mocou zvrhni ho do večnej priepasti
i s jeho anjelmi, zlými duchmi,
ktorí sa na skazu duší potulujú vo svete.
Amen.


Memorare sv. Bernarda

Rozpamätaj sa, sv. Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
že by bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu
a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal.
Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,
Matka, Panna pannien,
sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,
ja úbohý hriešnik.
Matka večného Slova, nezavrhni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Žiadne komentáre: