streda 7. januára 2009

Bruno Ferrero

Božie srdce

Jedna katechétka rozprávala deťom na hodine náboženstva podobenstvo o márnotratnom synovi. Všimla si, že po chvíli mnohí žiaci prestali dávať pozor. Na konci ich požiadala, aby jej napísali obsah podobenstva.
Jedno dieťa napísalo: "Jeden človek mal dvoch synov. Mladšiemu sa doma veľmi nepáčilo, a preto z domu ušiel aj s peniazmi. Peniažky sa mu rýchlo rozkotúľali a chlapec sa rozhodol vrátiť, lebo už nemal čo jesť. Keď prichádzal, otec ho zbadal a celý šťastný vzal poriadnu palicu a bežal mu naproti. Po ceste stretol druhého syna, toho dobrého. Ten sa ho spýtal, kam sa s tou palicou tak náhli. "Vracia sa tvoj brat, ten naničhodník. Po tom čo vyviedol, si zaslúži poriadny výprask!"
"Otče, mám ti pomôcť?"
"Samozrejme," povedal otec.
A tak mu obaja naložili, že aj pes by od nich radšej ušiel. Potom otec zavolal sluhu a povedal mu, aby dal zabiť najtučnejšie teľa na veľkú oslavu, že si konečne mohol so svojím synom vyrovnať účty za to, čo mu vyviedol."

Pochopiť logiku Božieho srdca je pre každého ťažké.

Žiadne komentáre: