štvrtok 26. februára 2009

Vybraté posolstvá

Dovoľ mi zdokonaliť ťa


20. marca 1989 - Lurdy, Francúzsko

Vassula, to som Ja, Ježiš. Nedovoľ zlému, aby ťa klamal - všetko, čo som ti dal, je Moje.

Zvádza ma ku pochybnostiam ..

Prečo ho počúvaš? Cvičil som tvoje ucho alebo nie? Otvoril som tvoje oči, aby si Ma videla, tak prečo pochybuješ? Mnohí Moji služobníci dostali rovnaké dary ako ty, tak prečo pochybuješ? Vassula, Moje jahniatko, som tvoj Dobrý Pastier, ktorý ťa vedie odpočinúť si na zelené pastviny. Chránim ťa vo Svojom Náručí; sýtim ťa Svojími Cnosťami; dávam ti spočinúť vo Svojom Srdci. Moje Oči ťa nikdy neopúšťajú, tak prečo pochybuješ o Mojích Dielach?

Pretože ja nie som dobrá.

Viem, ale dovoľ, nech ťa zdokonalím Vidíš? (Cítila som, ako ma zaplavuje teplá spŕška Božej lásky. Bolo to nádherné.) Som Láska. Teraz sme spolu, Ja a ty, tvoja ruka v Mojej Ruke. Nepustím tvoju ruku, aby si si uvedomovala Moju Prítomnosť.

Poď, my, nás?

Áno, Pane.

Daj Mi to teda vedieť


Neskôr v Lurdoch:

Išli sme do jaskyne, kde sa Panna Mária zjavila sv. Bernadette. Navštívili sme kryptu, to bol prvý kostol postavený po zjaveniach. Tam mi Panna Mária povedala:

"Nakoniec Naše Srdcia zvíťazia."

Žiadne komentáre: