štvrtok 6. augusta 2009

Vybraté posolstvá

Prichádzam k vám všetkým so Srdcom na dlani


14. február 1991

Pokoj s tebou. Kvetinka, miluj Ma, svätosť nepríde behom jedného dňa. Úplne sa Mi odovzdaj, adoruj Ma a miluj Ma, a Ja urobím to ostatné. Nespi. Duša, tvoje hriechy sú početné, i rany, ktoré si Mi zasadila. Vždy, keď zhrešíš, je to pre Mňa úder, šľahnutie bičom alebo klin, ktorý sa vbíja do Môjho Tela, prečo, Vassula? Prečo? Ja, ktorý som ti odhalil Svoju Svätú Tvár, odhalil som ti ju preto, aby bola udrená? Ukázal som ti Rany Svojho Srdca, aby si ich viac prebodávala? Na zemi nie je úbohejšieho človeka, ako si ty! Aká bieda! Teraz neodchádzaj, seď a počúvaj, čo ti poviem .

Keby nebolo Môjho Nekonečného Zľutovania, zasiahla by ťa Otcova Spravodlivosť a hneď by si uvädla. Učil som ťa hrešiť? Kde sú obete, ktoré Mi dlžíš? Kde sú obete, ktoré Mi sľúbila tvoja duša? Prečo si Ma zanedbávala? Je to pôst, pôst ťa znovu privedie k Môjmu Umučeniu, ale ty nie si ani ochotná, ani pripravená. Sýtil som ťa Nebeským pokrmom, aby si rástla v Mojom Svetle a stala sa nádobou svetla. Urobil som ťa Svojou a s neprestávajúcou Láskou som ťa vytiahol z jamy, aby si sa v Mojej Prítomnosti a v prítomnosti Mojich anjelov na veky stala Mojou nevestou, ale tvoje viečka oťažené spánkom ťa pripravili o to najlepšie, čo v tebe je .

Ó Moja Vassula! Keby si len vedela, ako ťa Ja, Pán, milujem! Žíznim po láske. Viem, drahé dieťa, že doba, v ktorej žiješ, je zlá, ale čo som ťa neučil rozlišovať dobro a zlo? A teraz pôda Môjho územia opäť vysychá. Povedz Mi, bolo výsledkom tvojho úsilia, že si uvidela Svetlo? Nie, Ja som sa lopotil,
(Boh tým mieni, že pracoval vo mne) aby som ťa udržoval vo Svojom Svetle, vylieval som na teba milosť za milosťou. Nejednal som s tebou, ako by si si pre svoje hriechy zaslúžila, jednal som s tebou ako so žiadnou dušou predtým. Dával som Lásku za ľahostajnosť, nehu za bezbožnosť, milosrdenstvo za skazenosť. Áno, ukázal som Svoju Svätú Tvár hriechu, zaobchádzal som s tebou ako s klenotmi (klenoty = dokonalé duše) Svojho Srdca. Modlil som sa za teba k Otcovi, Vassula, aby sa rozpomenul na Moju Obeť a ušetril ťa!

Ó Bože, nechcela som Ťa zraniť ani rozhnevať!

Ja som stály vo Svojich citoch, kvetinka, a Moja Láska k tebe trvá večne. Uč sa odo Mňa, buď stála. Poď, chcem ťa dokonalú vo Svojej Prítomnosti! Chcem, aby tvoja duša bola zavlažovaná záhrada, plná Mojej Rosy a vydávajúca jemnú vôňu, nech sa z teba raduje Moja Duša. Vassula, si ochotná konať Moju Vôľu?

Chcem konať Tvoju Vôľu, ale zdá sa, že robím pravý opak, Pane...

Pomôžem ti pokračovať v Mojom diele, ponechaj všetko v Mojich Rukách. Ó Moje dieťa, si podrobená hriechu, ale poď ku Mne, zhoď šupiny zo svojich očí a pozri sa, kto stojí pred tebou... Ja Som ti je tvárou v tvár! Hovorím a ponúkam ti Svoju Ruku, Svoje Srdce. Chceš toto Srdce svojho Boha? Vezmi Ho, podávam ti Ho, duša. Vztiahni ruky a príjmi Moje Srdce.

Nie som hodná Tvojej Lásky, Pane.

Viem, ale nikto nie je hoden Mojej Lásky, a tak k vám všetkým dnes prichádzam. Prichádzam k vám všetkým so Srdcom na Dlani. Nehovorte: zhrešil som, ale nepriznám to. Hovorím vám, Moje Veľké Milosrdenstvo vám odpustilo, preto poďte, poďte a vezmite si to Srdce, ktoré vás miluje. Nepočuli ste, že Moja trpezlivosť je veľká? Môj Súcit je nesmierny. Poď, neodsúvaj Ma zo dňa na deň, odo dneška, dcéra, chcem, aby si bola verná vo svojom presvedčení a úprimná voči Mne. Sústreď sa na Moju Svätú Prítomnosť, nikdy neodchádzam. Ty sama zatemňuješ svetlo svojich očí hromadením svojich hriechov a nečistôt svojej duše, každý deň vstrebávaných do tej miery, že ťa to zaslepuje. Svetlom tvojho tela je tvoje oko, keď je tvoje oko zdravé, je celé tvoje telo naplnené svetlom, ale keď je choré, bude celé tvoje telo v tme (Lk 11, 34) a vo svojej temnote, keď je svetlo tvojich očí zakalené, nemôžeš Ma vidieť, ale Ja, Ja nikdy nie som neprítomný.

Vassula, dnes som k tebe hovoril otvorene, z Lásky. Pretože máš väčšiu náklonnosť ku vzdoru a hriechu než k tomu, čo je sväté, budem k tebe hovoriť bez obalu vo Svojej žiarlivej Láske. Nepredstavuj si, že môžeš Moju žiarlivú Lásku ľahko odsunúť stranou, ó nie, keď otvorím ústa, je to, čo hovorím, ku tvojej spáse, nie pre tvoje zavrhnutie. Dovoľ Mi ťa občas z Lásky pokarhať .

Žiadne komentáre: