štvrtok 29. júla 2010

Bruno Ferrero

Prečo ľudia kričia?


Jedného dňa položil učiteľ svojím učeníkom otázku:
"Prečo ľudia kričia, keď sú nahnevaní?"
"Kričia preto, lebo sa dajú obrať o pokoj," odvetil jeden z nich.
"Prečo však kričia, keď s nimi súhlasíme?" opýtal sa učiteľ znovu.
"Nuž, kričia preto, aby sme ich počuli," znela odpoveď druhého učeníka.
A majster sa pýtal ďalej: "Takže sa nedá hovoriť potichu?"
Nasledovalo množstvo ďalších rozmanitých odpovedí, ale žiadna z nich učiteľa nepresvedčila.
Vtedy zvolal: "Viete, prečo kričíme na ľudí, keď sme nahnevaní? Je to preto, lebo keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia sa od seba príliš vzdialia. Ak sa chcú navzájom počuť, musia na seba kričať. Čím sú nahnevanejší, tým silnejšie musia kričať, aby sa počuli. Čo sa však stane, keď sa dvaja ľudia do seba zaľúbia? Nekričia, hovoria veľmi potichu. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi malá. Niekedy sú ich srdcia tak blízko, že ani nehovoria, iba šepkajú. A keď je láska najintenzívnejšia, nemusia ani šepkať, stačí, keď na seba pozerajú. Ich srdcia sa vedia dorozumieť. To sa deje medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa ľúbia."
Na záver učiteľ povedal: "Keď sa s niekým rozprávate, nedopusťte, aby sa vaše srdcia od seba vzdialili. Nehovorte slová, ktoré by ich mohli ešte viac oddialiť, pretože potom príde deň, keď bude vzdialenosť taká veľká, že už nenájdu cestu späť."

Spoľahlivý recept na riešenie všetkých hádok: Hádajte sa v tesnom objatí.

Žiadne komentáre: