nedeľa 5. decembra 2010

Kolský supervrt

Počuli zvuky z pekla?

V 60-tych rokoch minulého storočia, započali vedci v Sovietskom zväze ambiciózny projekt, ktorého cieľom bolo preniknúť do hlbín Zeme. Známy je pod názvom Kolský superhlbinný vrt, podľa Kolského polostrova, kde sa nachádza. Medzi laickou verejnosťou sa o ňom hovorí aj ako o „Ceste do pekla“. Prečo?
Vedci mali v pláne preniknúť až do tajomnej oblasti, kde sa prelínajú zemská kôra s plášťom – tzv. Mohorovičičova diskontinuita. Tá je tak hlboko (20 – 90 km pod kontinentami, 10 – 20 km pod oceánmi), že Ruskí vedci museli vynájsť nové spôsoby vŕtania. Ich práca poskytla nepreberné množstvo informácií o tom, čo sa nachádza hlboko pod povrchom a pre vedcov sú užitočné dodnes. Avšak i napriek ich statočnému úsiliu, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, sa im nepodarilo svoj cieľ dosiahnuť a mnohé tajomstvá Zeme ostali neobjavené.

Dodnes je Kolský vrt s hĺbkou 12 262 m najhlbšou „dierou“ vytvorenou človekom. Jej hĺbenie bolo definitívne zastavené v roku 1994, asi 2,7 km od svojho cieľa. Práve táto skutočnosť vyvoláva otázniky. Prečo projekt ukončili tak náhle a tesne pred cieľom? Objavili niečo, čo ich vystrašilo? To sú najčastejšie otázky mnohých senzáciechtivých ľudí. Vysvetlenie oficiálnych predstaviteľov bolo prosté – nedostatok finančných prostriedkov....Bolo to ale naozaj tak prosté? V 80-tych rokoch geológovia počas svojho bádania údajne zaznamenali hlasy ako z pekla. Vedúci projektu Azzakov povedal: „Ako komunista neverím v raj a Bibliu, ako vedec však teraz verím v peklo. Netreba dodávať, že sme boli naozaj šokovaní týmto objavom. Spustili sme do diery mikrofón pre nahrávanie zvuku pohybu litosférických dosiek. Ale miesto pohybu dosiek sme počuli bolestný ľudský krik. Spočiatku sme sa domnievali, že zvuk bol vyvolaný našim vlastným vrtným zariadením. Ale potom, keď sme znova nastavili vrtné zariadenie, tak sa naše najhoršie podozrenie potvrdilo. Nebol to krik a rev jedného človeka, ale stonanie miliónov ľudí...“ Vtedajšia tlač vo Fínsku a Švédsku dokonca napísala: „Rusi vypustili démona z pekla“. Aj keď dôveryhodnosť zdroja možno spochybniť, fakt je, že informáciu o "pekelných hlasoch" nepriniesol nejaký lacný plátok, ale seriózny fínsky časopis Ammenusastia.

Vrtné práce boli zastavené - vysvetlili to nedostatkom finančných prostriedkov. Pozastavené napriek skutočnosti, že mnoho medzinárodných fondov bolo ochotných investovať do unikátneho projektu. Jedným z hlavných dôvodov pre zakonzervovanie superhlbokého vrtu je strach. Pri pohľade do hrozivého je lepšie prestať. Tu je časť nahrávky z vrtu, ktorú odvysielalo vtedy BBC:
http://dial-the-truth.com/sounds/ (je to posledných 40 sekúnd)

V sovietských dobách, na kolskom superhĺbinom vrte pracovalo 16 vedeckých laboratórií, na ktoré osobne dohliadal minister geológie Sovietského zväzu. Projekt je teraz zmrazený - od roku 1995 je vrt v režime zakonzervovania. Vŕtanie začalo pred 26 rokmi (správa z r.1996) a zložitosťou je zrovnateľné s letom do vesmíru. Žiadna zem na svete, okrem ZSSR, nebola schopná preniknúť tak hlboko. Kolský superhlbinný vrt bol zahájený v roku 1970 na počesť 100. výročia narodenia Lenina. Hĺbky 12 km dosiahli v roku 1983. Ale nasledujúcich 262 m prerážali viacej ako 10 rokov. Vrt zo dna bol vyberaný špeciálnym žeriavom v priebehu 70 hodín! Zem v hlbinách je ako rozvetvený koreň rastliny: strácate narážačky a vrtáky, vedci začali viesť vrt do strany. Bojovalo sa do posledného metra. Boli pripravení ísť do hĺbky a ďalej. Ale tie výkriky zneli ako varovanie: vnútri je peklo! Naposledy ich počuli v roku 1994. Iba tesne pred uzavretím vrtu.

Viete, prečo Jacques Costeau, slávny potápač a bádateľ morského dna ukončil hĺbkové potápanie krátko predtým, než zomrel? Hovorí sa, že ho ukončil, pretože počul v jednej z podmorských jaskýň, ktorú skúmal, zvuky kričiacich ľudí. Inokedy jeden z jeho mužov, ktorý bol v potápačskom zvone v najhlbšej priekope Bermudského trojuholníka, mal taktiež podobnú skúsenosť. Signalizoval, aby ho okamžite vytiahli. Potom, čo bol oživený zo šoku, podelil sa o svoje desivé skúsenosti, že počul rev ľudí v bolestiach.


Neviem, či sa jedná o podvrh alebo o pravdu, ale pripomenulo mi to jednu pasáž z diela ctihodnej Márie z Agredy "Mystické Mesto Božie", ktoré je považované za perlu mystiky, cirkevne uznané a podporované mnohými pápežmi. V pasáži o stvorení sveta píše: „Boh stvoril zem spoločne s nebesiami, aby v strede zeme vytvoril peklo; lebo ihneď v okamihu stvorenia zemegule boli v jej vnútri ponechané veľké priestory a široké priepasti, vhodné pre peklo, očistec a predpeklie. A v pekle bol súčasne stvorený hmotný oheň a iné potreby, ktoré teraz slúžia k trestaniu zatratencov.“
A na inom mieste: „Avšak trest, ktorý si zaslúžili, strhol ich dole na zem, do ich nešťastia, priamo do stredu zeme, kde je peklo, v ktorom po celú večnosť budú zbavení svetla a radosti.“

A takisto fatimské zjavenie. Lucia to popisuje takto: „Panna Mária roztiahla ruky a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary prenikol do zeme a videli sme sťa more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohoto videnia som zúfalo vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych zvierat. Ale boli priesvitní, ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc. Vtedy nám Panna Mária povedala: Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a nastane pokoj. Ale ak ľudia neprestanú Boha urážať, ešte za pontifikátu pápeža Pia XI. príde hrozná vojna, bude prenasledovanie cirkvi, svätého Otca, mnohí spravodliví budú trpieť. Potom prídem a požiadam o zasvätenie Ruska a o zadosťučinenie a zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci.“

A nakoniec jeden zaujímavý rozhovor:
http://cs.gloria.tv/?media=30357

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

ta hlbka ma byt v metroch - aj na obrazkoch je 10.000 a 12.000 metrov. keby to bolo v KM, tak by sa dostali k jadru :)

Michal Pekara povedal(a)...

dík, opravil som to :)