utorok 1. októbra 2013

Svedectvo zo života svätého Antona Paduánskeho

Ježiš  v Eucharistii


V živote svätého Antona Paduánskeho sa stala prekvapujúca udalosť, ktorú všetci dobre poznajú. Žil raz heretik menom Guillardo, ktorý napriek početným obráteniam, ktoré sa stali vďaka kázaniu svätého Antona, neveril v skutočnú prítomnosť Ježiša  v Eucharistii. Tento heretik mýlil ľudí svojimi bludmi.

Jedného dňa sa svätý Anton verejne rozprával s Guillardom, ktorý bol pokorený a nevedel, ako reagovať na majstrovskú obranu tohto svätca. Aby sa dostal z tejto situácie, požiadal svätca, aby vykonal zázrak na potvrdenie viery v skutočnú prítomnosť v Eucharistii. Navrhol mu toto: „Mám osla, ktorému tri dni nebudem dávať žrať a ak po tých dňoch odmietne pokrm, ktorý mu dám a namiesto toho sa bude klaňať konsekrovanej hostii, ktorú mu ukážem a v ktorej podľa vašich slov skutočne a naozaj existuje Kristova podstata, potom v plnej miere prijmem toto učenie katolíckej Cirkvi.” 

Svätý Anton na Boží podnet prijal tento návrh a tri dni sa venoval zbožnej modlitbe a pokániu. Na tretí deň večer Anton slávil svätú omšu a potom bez toho, aby si zobliekol posvätné rúcho, vzal konsekrovanú hostiu a v sprievode veriacich šiel na námestie. Guillardo vzal hladného osla zo stajne a položil pred neho krmivo. Potom svätec oslovil osla a povedal mu: „V mene tvojho Stvoriteľa, ktorého držím v rukách, ti prikazujem, aby si sa hneď pred ním poklonil. Heretici tak budú vedieť, že celé stvorenie je podriadené Baránkovi, ktorý sa obetuje na našich oltároch.”

Na údiv všetkých prítomných osol, ktorý bol hladný, úplne ignoroval pokrm, ktorý mu ponúkol Guillardo a šiel k Najsvätejšej sviatosti, ktorú držal svätec. Ohol predné nohy ako luk a ani sa nepohol v postoji hlbokej úcty. Táto udalosť viedla k obráteniu nielen Guillarda, ale aj mnohých heretikov, ktorí to videli.

Keďže sa správa o tejto udalosti veľmi rýchlo rozniesla po celom svete, svätý Anton dostal titul „kladivo na heretikov”. Je to pravdivé historické svedectvo, ktoré je verejne uznávané.

Žiadne komentáre: