štvrtok 3. júla 2008

Vassula Rydén o démonoch

Prečo nás Satan nenávidí?

Jedným z dôvodov, prečo Boh stvoril človeka, bolo dokázať Satanovi, že nielenže v Božej prirodzenosti bola túžba po zdieľaní Božej slávy, ale taktiež, že je možné človeka pozdvihnúť z prachu zeme a zbožštiť ho - ako Najvyššieho. Tento tvor sa má pozdvihnúť z úbohej prirodzenosti pominuteľnej podstaty a má byť pozdvihnutý do vrcholných výšin božstva, má sa na božstve podieľať. Preto človek vo svojom obnovenom a posvätenom stave stojí dokonca nad chóry anjelov. V pravoslávnej tradícii je Božia Matka nazývaná: sladkosť anjelov a povýšená nad nebesá a taktiež neporovnateľne vznešenejšia nad cherubínmi, slávnejšími než serafíni.

Ale náš odporca Satan proti nám bojuje od okamžiku nášho stvorenia. Vo svojej žiarlivosti, pretože nás Boh stvoril ku svojmu obrazu a zaľúbeniu, nikdy neprestal používať svoju slobodu, aby človeka pokúšal a nabádal ho k pádu.

V dnešnej dobe svet neverí v existenciu Satana ako zlého ducha či v akéhokoľvek iného zlého ducha, dokonca neverí ani v iné temné sily, ktoré zamorujú a sužujú Božie stvorenie. Prijať skutočnosť, že zlí duchovia skutočne existujú, už znamená vyhrať časť duchovného boja. Ale Ježiš nás varoval, že v našej dobe je posledným úskokom Satana pôsobiť tak, aby ľudia neverili v existenciu Satana a miesta ako je peklo. V dnešnej dobe si mnoho kresťanov vôbec není vedomých existencie zlých duchov, ani v materiálnej rovine, ani v duchovnom zmysle, či vplyvom, ktoré na nás môžu ísť. Odmietnutím tejto skutočnosti tak dávame Satanovi a jeho padlým anjelom slobodu pohybu a činnosti bez toho, aby sme ich odhalili a bránili sa im. Satan není len nejaký druh zla, energia či predstava, ale skutočná inteligentná osobnosť. Okolo neho sú hordy iných zlých duchov, ktorí bojujú rovnakú bitku proti Božiemu Kráľovstvu. Keby sme ich mohli materiálne vidieť ľudským okom, zatmeli by slnko.

Vieme a skúsenosť to potvrdzuje, že zlým duchom nikdy nestačí len blúdiť v močiaroch a po pustinách, ale stále hľadajú príležitosť, aby sa zabývali v ľudskom tele a duši. Obchádzajú a hľadajú prístup, aby sa zahniezdili v dušiach. Mnoho kresťanov si vôbec neuvedomuje, že sami môžu hostiť jedného alebo viacej démonov. Ani ich nenapadne, že ktorákoľvek telesná alebo duševná nemoc, ktorou trpia, by mohla byť zapríčinená zlými duchmi, ktorí v človeku prebývajú. Mnohé emočné poruchy, neurózy, zrútenia, úzkosti, strachy, migrény, astma, alergie a ďalšie psychosomatické nemoci, veľmi často spôsobujú démoni, ktorí sa zabývali v duši a tele človeka. Ak niekomu v dnešnej dobe poviete takúto vec, bude sa smiať predstave, že má takého démona alebo si bude proste myslieť, že máte stredoveké, zastaralé alebo podozrievavé myslenie. Pokiaľ sa takýmto démonom nezaoberáte a dokonca ho ignorujete, spôsobí ešte väčšiu škodu a tento váš postoj sa stane pozvánkou, aby vo vás tento zlý duch trvale zostal.

Žiadne komentáre: