pondelok 26. januára 2009

Vybraté posolstvá

Otáľanie je spánok


19. augusta 1988
Chcem Ti len jednoducho povedať,
ako veľmi Ťa milujem,
a chcela by som poďakovať za všetko,
čo si pre mňa urobil a stále robíš.
Nikdy nebudem schopná odplatiť
Ti všetky tieto milosti. Pane?

Ja Som.

Kvetinka, spoľahni sa na Mňa. Dám i tým najúbožejším z vás. Som Priepasť Milosrdenstva, ale k Mojej veľkej ľútosti zabudli mnohí z vás, aký skutočne som. Nie som Boh, ktorý by mal Svojích obľúbencov. Som Spravodlivý a dávam i najhoršiemu nezdarencovi

Naplň opäť Moje Sväté Srdce radosťou! Daruj Mi svoju lásku, a i keď je mnohokrát vlažná, vždy ju príjmem. Daj Mi svoju lásku a Ja ju zdokonalím Svojím Božstvom. Poď ku Mne, ako práve teraz, bez vlastných záujmov, a obetuj Mi svoju lásku. Nečakaj s tým, až budeš dokonalá, nemysli, že sa najskôr musíš stať svätou - príď, aká si, so všetkými svojími chybami, a Ja vo Svojej Čistote premením tvoju lásku na čistú lásku - vlejem ju do teba zhora. Malá duša, všetko, čo Mi obetuješ, urobím krásnym. Poď teda ku Mne, taká, aká si, a ponúkni Mi svoju lásku - túto lásku, ktorú u mnohých není možno nájsť.

Duša, keby si len vedela, koľko duší teraz trpí v očistnom ohni ... Vysloboď ich z očistca, aby mohli prísť ku Mne. Túžia po tom, aby boli u Mňa, ale nie sú toho schopné kvôli znameniu hanby, ktoré je na ich dušiach. Vysloboď ich modlitbami a obeťami, osloboď ich tým, že Ma miluješ, že Ma vzývaš. Osloboď ich tým, že sa pripútaš ku Mne a ku Môjmu Krížu. Vyslobodzuj ich skutkami lásky, zdieľaním Môjho utrpenia
Vassula, tieto duše po Mne vrúcne túžia. Sú žiadostivé opätovného spojenia so Mnou - ale musia sa najskôr očistiť, než budú môcť byť v Mojej Prítomnosti.

Pane, Ty si hovoril: "... sú žiadostivé opätovného spojenia so Mnou ..." Boli teda po svojej smrti nejaký čas u Teba?

Vyslobodil som ich duše z ich tela. Na okamih som im ukázal Svoju Svätú Tvár, a práve v tej chvíli sa rozplynul závoj pred ich očami, takže Ma mohli uvidieť v Mojej Čistote a v Mojomm Svetle. Uvideli Pravdu tvárou v tvár a spoznali, ako je ich duša pošpinená hriechom, a preto chápu, že pokiaľ sa ich duša neočistí, nemôžu - i napriek svojej vrúcnej túžbe - klesnúť do Mojej otvorenej náruče a nasledovať Ma. (Tým je potvrdené učenie, že Boh pred nami nezatvára dvere. Prekážka je vždy na našej strane) Preto s bodavou bolesťou duše klesnú späť a pripravujú sa, že budú čistené - to ich bolí a páli nevýslovne, viac než sa dá slovami vyjadriť, lebo Ma nemôžu vidieť. Moja neprítomnosť ich páli, áno, príčinou ich najväčšieho trápenia v očistci je Moja Neprítomnosť Naviac musia vytrpieť ešte ďalšie pálčivé bolesti, každý podľa svojích hriechov

Pripravuj svoju dušu, tvorstvo, už napred - nečakaj, až na teba padne tieň smrti. Udržuj svoju dušu čistú a bez poškvrny. Živ sa Mojím Telom a pi Moju Krv, ako najčastejšie môžeš. Často ľutuj hriechov - buď pripravená na tento deň. Pridržuj sa pôstu, lebo pôst ti pomáha. Počuj Môj Hlas a pripravuj napred svoju dušu, ako keby sme sa mali stretnúť už dnes. Nečakaj, lebo vyčkávanie znamená spánok. Odkladanie znamená nechať svoje lampy bez oleja. Buďte pripravení stretnúť sa so svojím Tvorcom


Milujem vás všetkých nekonečne. Uvedomte si, že vo Svojom Nekonečnom Milosrdenstve chcem, aby ste sa všetci pripravovali


Neskôr: Svätá Mária.

Mami?

Príjmi Môj Pokoj

Som tvoja Maminka, áno. Moja Vassula, to som urobila Ja.(Tu mi Mária povedala niečo o mojom staršom synovi. Naša Matka mi dala pochopiť, že to bola Ona, vtedy pred 13 rokmi, ktorá Svojími prosbami k nášmu Nebeskému Otcovi umožnila môjmu staršiemu synovi prežiť nemoc, ktorú mal) Moje slzy rovnako ako Moje prosby k Otcovi zachránili tvoje dieťa. Miluj Otca, je plný Milosrdenstva

Čo ešte môžem povedať? Ďakovať ti nie je dosť. Čokoľvek poviem alebo urobím, nikdy to nebude dosť!

Moje dieťa, spoľahni sa na Neho. Oddávaj sa Mu často celým svojím srdcom. To sa Bohu veľmi páčí. Buď plná dôvery, lebo si v Jeho Rukách. Chcem ti dať Svoj Pokoj
Oslavuj Boha svojou poslušnoťou.

Ďakujem Ti, Matka.

Žehnám tebe a tvojej rodine

Neskôr:

Vassula, tak rada by som ti povedala, že sa už skoro vyplní mnoho z toho, čo som predpovedala vo Fatime. Som plná Milosti a od tohoto roku ju budem vylievať na Svoje deti. Čas je blízko, a pre túto krátkosť času, ktorý ešte ostáva, vám Ja, vaša Svätá Matka, budem bližšie než kedy predtým
Chcem na mnohých z vás vyliať Svoju Milosť, dať vám skrásnieť a viesť vás bližšie k Ježišovi, ktorý tak veľmi trpí

Ach, dcérka ... vždy Nám ubudne v Srdci jeden tŕň, keď sa k Nám nejaká duša vráti. Tŕň je vytiahnutý a nahradený kvetinou, akonáhle Nás niekto úpenlivo prosí a hovorí: 'Milujem Vás!' Pokoj buď s tebou, dcérka.

My, nás?

Áno, my, nás.

Žiadne komentáre: