pondelok 26. apríla 2010

Vybraté posolstvá

Očista


15. septembra 1991

Opri sa o Mňa, požehnaná Mojej Duše. Dávam ti Svoj Pokoj. Píš:

Ó Jeruzalem! (to znamená: Ó pokolenie!) Obráť svoje oči k východu a k západu. Obráť svoje oči k severu a k juhu: Ja Som tu! Skutočne vám hovorím, že ešte raz na vás bude vyliatý Môj Duch a Môj Obraz sa rozostrie po tvári sveta. Čo som plánoval, to sa stane a čo som vám povedal, to sa splní. Poďte až ku Mne a pozorne počúvajte: dnes k vám prichádzam, až k vašim dverám a držím v rukách zástavu Mieru. Prichádzam ťa zachrániť, Jeruzalem. Na zástave je napísané: Verný a Pravdivý, (Zjv 19,11) Kráľ kráľov a Pán pánov (Zjv 19,16) Budem počuť od teba, Jeruzalem, "môj Kráľ, Tebe patrí úcta", alebo ešte budete v nevedomosti, kto vám ponúka Svoj Pokoj ... teraz? Spoznáte v týchto posledných dňoch pred Dňom Trestu, Môjho Svätého Ducha, ktorý zostúpil zhora vo všetkej Sláve, aby s vami prebýval? Po celý svoj život, pokolenie, ste sa posmievali Môjmu Zákonu a odvracali sa odo Mňa so vzburou - budete pripravení stretnúť sa so Mnou, svojím Bohom? Už čoskoro prejdem vaším Mestom (to znamená nami, my sme mestá) a bude to skôr, než si myslíte! To bude Moje posledné varovanie. Veru, veru hovovím vám:

Prebuďte sa z hlbokého spánku!
Spejete ku skaze.
Straste prach, ktorý vás pokrýva
a vstaňte z mŕtvych.
Koniec Časov
je bližšie, než si myslíte.

(Koniec Časov NIE JE Koniec sveta, je to koniec jednej epochy)


1) Skoro, veľmi skoro náhle otvorím Svoju Svätyňu v Nebi a tam, nezahalenými očami, uvidíte ako tajomné odhalenie: myriády Anjelov, Trónov, Panstiev, Síl, Mocností, všetci v pokore okolo

Archy Zmluvy.
Potom Závan pohladí vašu tvár a Mocnosti Nebeské sa zachvejú. Záblesky svetla budú doprevádzané rachotom hromu. "Náhle na vás príde doba veľkého súženia, akého nebolo od počiatku sveta". (Dan 12,1) Pretože dovolím vašej duši vnímať všetky udalosti vášho života, rozviniem ich jednu za druhou. K veľkému zdeseniu svojej duše si uvedomíte, koľko nevinnej krvi obetavých duší preliali vaše hriechy.

Potom dám vašej duši poznať a vidieť, ako ste nikdy neboli poslušní Môjmu Zákonu, ako zvitok otvorím Archu Zmluvy a uvedomíte si svoju nezákonnosť.


2) Pokiaľ budete ešte živí a budete stáť na nohách, oči vašej duše uvidia oslnivé Svetlo, ako lesk mnohých drahokamov, ako iskry krištáľovo čistých diamantov. Svetlo tak čisté a tak jasné, že i keď budú všade vôkol stáť v Tichosti myriády anjelov, vôbec ich nebudete vidieť, pretože Svetlo ich zakryje ako strieborne zlatý prach. Vaša duša bude vnímať len ich postavu, nie ich tvár. Potom, uprostred tohoto žiarivého Svetla, vaša duša uvidí to, čo oni kedysi v zlomku sekundy videli, okamih vášho stvorenia ...

Uvidia:
Toho, kto vás prvý držal vo Svojich Rukách,
Oči, ktoré vás prvé videli.

Budú vidieť:
Ruky Toho, ktorý vás utváral
a ktorý vám žehnal ...

Uvidia:
Najnežnejšieho Otca, vášho Stvoriteľa,
odeného v majestátnej nádhere.
Prvého a Posledného.
Toho, ktorý je, ktorý bol
a ktorý príde,
Všemohúceho,
Alfu a Omegu:
Vládcu.

Vaše oči, žmúriace po prebudení, budú ochromené Mojími Očami, ktoré budú ako dva Ohnivé Plamene (Zjv 19,12) Vaše srdce sa potom bude dívať späť na svoje hriechy a zmocní sa ho ľútosť. S veľkým zármutkom a bolesťou budete trpieť svojou nezákonnosťou, keď si uvedomíte, ako ste stále znesväcovali Moje Sväté Meno a ako ste odmietali Mňa, svojho Otca ... V panickej hrôze sa budete triasť, keď uvidíte samých seba ako mŕtvolu v rozklade, ktorú rozožierajú červy a supy.


3) A pokiaľ ešte budete stáť na nohách, ukážem vám, čím sa živila vaša duša, Môj Chrám a Môj Príbytok, po všetky roky vášho života. K svojmu zdeseniu uvidíte, že miesto Mojej Večnej Obete ste sa maznali so Zmijou a že v najhlbšom vnútri svojej duše ste nastolili Zničujúcu Ohavnosť, o ktorej hovoril prorok Daniel:

Rúhanie
Rúhanie, ktoré pretrhlo všetky vaše nebeské väzby so Mnou a vytvorilo priepasť medzi vami a Mnou, vašim Bohom.

Až príde ten Deň, spadnú vám šupiny z očí, aby ste videli, akí ste nahí a aká púšť je vo vašom vnútri. Úbohý tvor, tvoja vzbura a tvoje popieranie Najsvätejšej Trojice z teba urobilo odpadlíka a prenasledovateľa Môjho Slova.

Tvoje náreky a bedákanie budeš potom počuť len ty sám. Hovorím ti: budeš nariekať a budeš plakať, ale budú ťa počuť iba tvoje vlastné uši.

Môžem súdiť len tak, ako Mi bolo uložené a Môj súd bude spravodlivý. Ako bolo za dní Noema, tak tomu bude, až otvorím Nebesia a ukážem vám Archu Zmluvy: "Ako v dňoch pred Potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla Potopa a zmietla všetkých". (Mt 24,38-39) Tak tomu bude i v onen deň a hovorím vám, keby táto doba nebola skrátena zásluhou vašej Svätej Matky, svätých mučeníkov a množstvom krvi preliatej na zemi, od Svätého Ábela až po krv všetkých Mojich prorokov, ani jeden z vás by neprežil!

Ja, váš Boh, posielam jedného anjela za druhým, aby vám oznámili, že Čas Milosrdenstva už skoro končí a doba Mojej Vlády na zemi je veľmi blízko. Posielam Svojich anjelov, aby svedčili o Mojej Láske "všetkým obyvateľom zeme, každému národu, rase, jazyku a kmeňu" (Zjv 14,6) Posielam ich ako apoštolov posledných dňov, aby oznamovali, že "Kráľovstvo sveta bude ako Moje Kráľovstvo hore a Môj Duch bude vládnuť na veky vekov" (Zjv 11,15) uprostred vás. Posielam Svojich služobníkov prorokov, aby volali do tejto pustiny:

Bojte sa Ma a velebte Ma
pretože pre Mňa nastala Hodina,
aby som zasadol a súdil! (Zjv 14,7)

Moje Kráľovstvo k vám príde znenazdania - preto musíte mať stálosť a vieru až do konca.

Moje dieťa, modli sa za hriešnika,
ktorý si nie je vedomý svojho úpadku.
Modli sa a pros Otca za odpustenie zločinov,
ktoré svet neprestáva páchať.
Modli sa za obrátenie duší,
modli sa o Pokoj

4 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Veľmi Pekné :)

Anonymný povedal(a)...

Odkiaľ je to ? Všimol som si, že niečo je z Knihy Kníh a zvyšok ?

Michal Pekara povedal(a)...

Sú to posolstvá „True Life In God“. Hrubé písmo je Ježiš a to tenšie je Vassuline vysvetlenie.

fajer povedal(a)...

chod sa liečiť si chorý fanatik,náboženstvo je zlo,ale tvoja sprostá hlava to nepochopí...cirkev je zločinecká organizácia,to ti nevadí...